Ga naar de inhoud

Extra aandacht voor kwetsbare gezinnen

woensdag 1 april 2020

Minister President Mark Rutte maakte gisteravond bekend dat de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd. Scholen en kinderopvang blijven daarom nog zeker 4 weken gesloten. Dit is ingrijpend voor kinderen, ouders en dus het gezin. Iedereen voelt namelijk de verstrekkende gevolgen van de maatregelen. Misschien werkt u thuis en moet u ook uw kinderen opvangen? Scholen hebben onderwijs op afstand geregeld, maar heeft u moeite om dit te begeleiden? Maakt u gebruik van jeugdhulp maar is de ondersteuning nu minimaal? Kan uw kind nu niet naar de dagopvang of zorgboerderij? Weet dat er altijd een luisterend oor of hulp nabij is! 

In deze bijzondere tijd probeert de gemeente Brummen er voor inwoner te zijn en waar nodig hen ondersteuning te bieden. Juist ook in deze coronacrisis. Dreigt uw kind of uw gezin in ernstige problemen te raken door de genomen maatregelen van het kabinet? Neem dan gerust contact met ons op. Dit geldt ook voor betrokken hulpverleners, personen in het onderwijs of buren. Ziet u dat een gezin de ontstane situatie niet meer aankan en is er sprake van een crisissituatie (of dreigt deze te ontstaan)? Vragen ouders de school toch een vorm van opvang te bieden? Verwijs ouders dan naar de gemeente! Zo kunt u uw signaal melden via noodopvang@brummen.nl. Een consulent van Team voor Elkaar neemt dan met u contact op.

Alleen bij dreigende verstoring van de thuissituatie

Wij vragen u om alleen contact op te nemen als er sprake is van een dreigende verstoring van de thuissituatie. Samen met u kijken wij dan hoe we u kunnen helpen. In veel gevallen zullen wij ook in overleg treden met de organisatie waarmee al begeleidingsafspraken bestaan. Het kan ook zijn dat er andere noodmaatregelen ingezet moeten worden. De consulent van Team voor Elkaar zal dit met u bespreken.

Hoe neem ik contact op? 

Er zijn even geen inloopspreekuren van Team voor Elkaar in Plein Vijf in Brummen, het Servicepunt in Eerbeek of gezondheidscentrum De Toren. Als het bij u thuis niet goed gaat en u bent al bekend met Team voor Elkaar, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met uw jeugdconsulent. Als dat niet het geval is dan kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact opnemen met Team voor Elkaar via telefoonnummer (0575) 568 568. Mailen kan ook: www.noodopvang@brummen.nl.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/test-1.html