Ga naar de inhoud

Testen mantelzorgers op Covid-19 mogelijk

dinsdag 19 mei 2020

Vanaf deze week is het ook mogelijk voor mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan kwetsbare mensen om zich te laten testen op Covid-19. Er moet dan wel sprake zijn van gezondheidsklachten met symptomen die mogelijk wijzen op het coronavirus. Mocht dit aan de orde zijn, neem dan contact op met uw huisarts of de GGD in onze regio. Dit kan via telefoonnummer 088-4433000. Of mail naar ggd@ggdnog.nl. Op de website van het RIVM staat veel informatie over het testen. Specifiekere informatie over testen in onze regio vindt u op deze speciale GGD-website.

Bij mantelzorg voor kwetsbare mensen thuis gaat het om personen die bij een besmetting een hoger risico hebben op ernstig verloop van het coronavirus. Dit zijn volgens het RIVM mensen van 70 jaar en ouder en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met chronische aandoeningen. Kinderen en jongeren lijken geen verhoogd risico op een ernstig verloop van Covid-19 te hebben. Maar maatwerk blijft mogelijk in overleg met betrokken behandelaars.

Welke stappen ondernemen? 

Testen van mantelzorgers is aan de orde als er minimaal 24 uur symptomen van Covid-19 zijn. Denk aan combinaties van hoesten, neusverkouden en koorts. Ook moet er sprake zijn van het verlenen van directe zorg van een kwetsbare persoon. Heeft u klachten? Maak dan een afspraak met uw huisarts. Tijdens deze afspraak zal de huisarts een aantal vragen stellen. Dat doet de arts om te beoordelen of u getest kunt worden. Eén van de vragen is of u minimaal 24 uur ziekteverschijnselen van Covid-19 heeft. De arts bepaalt na het stellen van de vragen of u wordt aangemeld voor een testafname bij de GGD. 

Als u wordt aangemeld door de arts, zorgt de GGD dat u zo snel als mogelijk wordt getest in één van hun teststraten. De GGD laat aan uw huisarts weten wat het testresultaat is. Deze neemt dan contact met u op om de uitslag van de test met u te bespreken. Laat in de tussentijd de zorg overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is. Volg hierbij de leefregels van het RIVM. 

Beschermingsmiddelen

Als uw naaste COVID-19-klachten heeft, dan werkt het als volgt:

  • Uw naaste neemt contact op met de huisarts of  met  een infectie-arts van de  GGD. De huisarts komt op huisbezoek of de test wordt afgenomen door een (mobiele) testvoorziening in de regio. 
  • Tot de testuitslag bekend is, kunt u als mantelzorger met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD (op naam van uw naaste) een korte termijn pakket persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) phalen bij de apotheek. Dit pakket is gratis en bevat handschoenen en chirurgisch mondneusmaskers, bril, schorten en flacon desinfectans.

Als de testuitslag van uw naaste negatief is, dan zijn de beschermingsmiddelen voor u als mantelzorger niet meer nodig. Als de testuitslag van uw naaste positief is stelt de huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op naam van uw naaste, waardoor u als mantelzorger bij de apotheek een lange termijn pakket persoonlijke beschermingsmiddelen kunt halen, of thuis kunt laten brengen. Ook dit pakket is gratis. De beschermingsmiddelen worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij het aan- het uitkleden.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/testen-mantelzorgers-op-covid-19-mogelijk.html