Ga naar de inhoud

Tien nieuwkomers participeren mee!

vrijdag 31 mei 2019

Onder toeziend oog van burgemeester Alex van Hedel ondertekenden 10 nieuwkomers afgelopen woensdag hun participatieverklaring. Het gaat om nieuwkomers uit uiteenlopende landen, zoals Syrie, Eritrea, Afghanistan, Jemen, Rusland, De Filipijnen en Indonesië. Als voorbereiding op deze ondertekening hebben zij de afgelopen vier weken intensief met elkaar gesproken over het onderwerp ‘participeren’. Dit onder begeleiding van deskundigen van Stichting Welzijn Brummen, die het inburgeringstraject voor de gemeente Brummen verzorgd. Het ondertekenen van de participatieverklaring maakt hiervan onderdeel uit. 

Diverse onderwerpen werden door de nieuwkomers met elkaar besproken. Denk hierbij aan de kernwaarden van de Nederlandse samenleving zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Wat betekent dat in Nederland? En waarin verschilt dat van de landen waar de deelnemers vandaan komen? Met begrip voor elkaars culturele achtergrond, werden vooral de waarden en normen besproken die gelden voor de Nederlandse cultuur. De volgende groep nieuwkomers die met dit onderwerp aan de slag gaan, zullen naar verwachting in het najaar de participatieverklaring gaan ondertekenen. 
 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/tien-nieuwkomers-participeren-mee.html