Ga naar de inhoud

Toezicht en handhaving op nieuwe maatregelen

woensdag 1 april 2020

Het naleven van alle landelijke richtlijnen is belangrijk in de strijd tegen het coronavirus. Die verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij inwoners en bedrijven zelf, maar de gemeente heeft de taak erop toe te zien. Met de nieuwe noodverordening zijn er maatregelen bijgekomen voor onder andere contactberoepen en recreatiebedrijven. Om op alle maatregelen toe te zien zijn er door de gemeente Brummen tijdelijk extra toezichthouders aangewezen. Zij gaan regelmatig de straat op en spreken inwoners (jong en oud) en ondernemers aan. Zij staan daarbij ook in nauw contact met de jongerenwerkers van SWB en de wijkagenten. 

Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is sinds vorige week verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten en rijinstructeurs. Zij mogen hun winkel niet meer open hebben, maar ook niet aan-huis hun beroep uitoefenen.

Recreatiebedrijven

Het vakantieseizoen breekt aan en de dreiging ontstaat dat 1,5 meter afstand houden op deze locaties niet of niet voldoende wordt opgevolgd. Voor alle recreatiebedrijven zijn aanvullende maatregelen getroffen. Dit betekent dat campings, recreatieterreinen en jachthavens hun gezamenlijke toiletten en douches tot en met zeker 28 april moeten sluiten.

Winkels

De bestaande maatregelen zijn verder aangescherpt. Winkeleigenaren moeten maatregelen treffen zodat iedereen in de winkel veilige afstand kan houden van elkaar. Bijvoorbeeld door een maximaal aantal klanten toe te laten of de winkel anders in te richten. Dit vraagt wel begrip van het winkelend publiek, maar iedereen heeft er belang bij dat winkels zoveel als mogelijk open kunnen blijven. Ook hier controleert de gemeente hoe deze maatregelen worden nageleefd.  

Consequenties

Hoewel er van uitgegaan wordt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen de hiervoor aangewezen ambtenaren bij een overtreding een boete uitschrijven. Als een bedrijf, organisatie of inwoner de aanwijzingen niet opvolgt kan dat een forse boete betekenen of het alsnog sluiten van een bedrijf/winkel. Om dit te voorkomen doen we dus een dringend beroep op iedereen zich aan de maatregelen te houden. Alleen samen kunnen wij het virus terugdringen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/toezicht-en-handhaving-op-nieuwe-maatregelen.html