Ga naar de inhoud

Tot 4 mei geen activiteiten viering 75 jaar vrijheid

maandag 23 maart 2020

Burgemeester Alex van Hedel heeft alle organisatoren van activiteiten om 75 jaar vrijheid te vieren in onze gemeente, dringend verzocht deze niet door te laten gaan. Het gaat daarbij op dit moment om de bijeenkomsten en initiatieven die plaatsvinden tot en met 3 mei en niet vergunningplichtig zijn. Burgemeester Van Hedel hecht veel waarde aan het vieren van de vrijheid. Maar op dit moment heeft de bescherming van onze inwoners, en dan met name de kwetsbare groepen, de allerhoogste prioriteit.

“Het vieren van 75 jaar vrijheid. Dat was wat ons allemaal voor ogen stond. Ik ben trots op al die inwoners, verenigingen en organisaties die ideeën hebben ontwikkeld. Allerlei uiteenlopende initiatieven zouden plaatsvinden in met name de maanden april en mei. Helaas moeten we constateren dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus dusdanig zijn, dat het organiseren van deze activiteiten niet meer verantwoord is,“ aldus de burgervader. De burgemeester wil in goed overleg met initiatiefnemers de komende tijd onderzoeken of het alsnog mogelijk is de activiteiten op een later moment of op andere wijze te organiseren. Dit is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

Daarnaast heeft de gemeente nauw contact met de beide 4 mei comités in onze gemeente om te overleggen op welke wijze invulling gegeven kan worden aan een herdenkingsmoment op 4 mei. 

Meer informatie over de activiteiten leest u op de pagina Viering 75 jaar vrijheid.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/tot-4-mei-geen-activiteiten-viering-75-jaar-vrijheid.html