Ga naar de inhoud

Twaalf voorstellen op agenda fora in juni

vrijdag 24 mei 2019

De maand juni is een drukke vergadermaand voor de Brummense gemeenteraad. Niet alleen komt de raad op 13, 25 en 27 juni bijeen om te praten en te besluiten over de perspectiefnota 2020-2023 en financiële koers van de gemeente, ook vinden deze maand de reguliere vergaderingen plaats. Zo wordt de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 20 juni voorbereid tijdens twee forumbijeenkomsten op donderdagavond 6 juni. Naast de vaste agendapunten komen in beide fora in totaal twaalf raadvoorstellen aan bod. U bent weer van harte welkom om de fora in het gemeentehuis in Brummen bij te wonen. Beide fora beginnen om 20.00 uur. 

Het forum Ruimte bespreekt vier inhoudelijke onderwerpen. Zo staat het raadsvoorstel rondom het zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Hall op de agenda. De raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook buigen de raadsleden zich over de subsidieaanvraag voor het landschapscontract van de gemeente met de provincie voor de komende vier jaar en bespreken de volksvertegenwoordigers het voorstel om budget beschikbaar te stellen om de veiligheid van fietsers op de Boshoffweg in Eerbeek te verbeteren. Tot slot komt het raadsvoorstel aan bod om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen door middel van een zogenoemde Energy Service Company (ESCo).

Het gecombineerde forum Samenleving/Bestuur/Financiën bespreekt acht raadsvoorstellen, waaronder de gemeentelijke jaarstukken over 2018 en de meerjarenprognose van de grondexploitaties. Ook staat de notitie over de toekomst van Stichting Sportkompas op de agenda, evenals het voorstel om mee te betalen aan het opstarten van een Veluwe Transferium in het centrum van Eerbeek. Ook komen er enkele financiële documenten van samenwerkingspartners aan bod, zoals de begrotingen van PlusOV, Stedendriehoek en GGD Noord- en Oost Gelderland. Tot slot buigt de raad zich over een voorstel om ontheffing te verlenen aan wethouder Pierik van de verplichting om woonachtig te zijn in onze gemeente. 

Gezamenlijke start 

Beide raadsfora beginnen op 6 juni overigens om 20.00 uur met een gezamenlijk gedeelte. De gebruikelijke vaste agendapunten komen dan aan bod. Denk hierbij aan de mogelijkheid van inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, de actieve informatieverstrekking door de portefeuillehouders en de algemene vragenronde. Ook staat de lijst van ingekomen en te verzenden stukken op de agenda. De agenda van beide fora met de achterliggende stukken kunt u raadplegen op deze speciale webpagina van de gemeenteraad.  

Meepraten? Dat kan!  

Als inwoner kunt u meepraten tijdens een raadsforum. Dit kan over onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de agenda van het forum staat. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, dan is het verstandig dit vooraf te melden bij de griffie van de gemeenteraad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/twaalf-voorstellen-op-agenda-fora-in-juni.html