Ga naar de inhoud

Uitspraak rechter over bouw woningen 'De Veldkant'

dinsdag 14 maart 2023

Vandaag heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan over de bouw van 16 woningen op het perceel naast Sportpark De Veldkant in Eerbeek. Hiertegen zijn twee bezwaarschriften ingediend. Beide bezwaarschriften zijn aangevuld met een verzoek om de opgestarte werkzaamheden stil te laten leggen. De rechter heeft vandaag in een uitspraak laten weten dat de gemeente de werkzaamheden mag voortzetten. De rechter is van oordeel dat de gemeente in redelijkheid heeft kunnen besluiten de omgevingsvergunning voor deze woningen te verlenen. In deze 16 woningen worden de circa 60 Oekraïense ontheemden gehuisvest. Zij zijn nu nog ondergebracht in het ABK-huis in Hall.

Burgemeester Alex van Hedel, die vorige week namens de gemeente aanwezig was bij de hoorzitting van de voorzieningenrechter, is tevreden met de uitspraak. “De rechter onderschrijft de urgentie voor deze woningen, maar ook het zorgvuldige traject dat het gemeentebestuur heeft doorlopen,” laat Van Hedel weten. Hij is blij dat de werkzaamheden door kunnen gaan, zodat de geplande verhuizing van de Oekraïners op 19 april gehaald kan worden. “Het gemeentebestuur realiseert zich heel goed dat de bezwaarschriftenprocedure nog loopt. Deze wordt zorgvuldig en voortvarend ter hand genomen.” De burgemeester heeft de hoop en verwachting dat in april of mei het college een besluit kan nemen op de ingediende bezwaarschriften. 

Speciaal transport 

De eerste van 16 woningen komen eind deze week vanuit Estland naar Eerbeek. Dit via speciaal (nachtelijk) transport. Om die reden geldt er van woensdagavond tot vrijdag een parkeerverbod op een deel van de Veldkantweg. Aanwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart worden de eerste 8 woningen geplaatst. Naar verwachting volgen twee weken later de andere 8 woningen. 

Meer informatie

Voor dit project is deze projectpagina gemaakt. Eventuele vragen over dit project kunnen gesteld worden aan projectleider Michel Vos. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0575) 56 82 33 of via email via gemeente@brummen.nl.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/uitspraak-rechter-over-bouw-woningen-de-veldkant