Ga naar de inhoud

Uw inbreng ook welkom bij fractievergaderingen

maandag 4 januari 2021

Het gemeenteraadswerk wordt met veel enthousiasme uitgevoerd door negentien gekozen raadsleden. De besluitvormende raadsvergadering is het maandelijkse hoogtepunt. Maar ook voordat er besluiten worden genomen kunt u uw invloed aanwenden. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met raadsfracties of door een vergadering van een fractie te bezoeken. De Brummense raad bestaat uit acht fracties: VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, D66, Fractie Hofman-Kleverwal, Lokaal Belang en Democratisch Brummen. 

Voorafgaande aan forum- en raadsvergaderingen bereiden de acht politieke fracties zich gedegen voor op de officiĆ«le raadsvergaderingen. Dit doen zij tijdens fractievergaderingen die op maandag- of dinsdagavond worden gehouden. Dit in de week van een forum of besluitvormende raadsvergadering. Wie dat wil kan in een fractievergadering zijn of haar mening kenbaar maken over onderwerpen die bijvoorbeeld op de (raads)agenda staan. Gelet op de coronamaatregelen gebeurt dit nu vooral online of via telefoon of mailberichten. Maar de fracties zijn altijd benieuwd naar wat er onder inwoners leeft. Reacties en signalen worden erg op prijs gesteld. 

Hieronder staan de contactgegevens van de fracties in de Brummense raad, zodat u contact met hen kunt opnemen als u vragen heeft of een fractievergadering (online) wilt bezoeken. 

Meer informatie over het werk en de vergaderingen van de gemeenteraad vindt u op deze speciale pagina over de gemeenteraad op onze website. Uiteraard kunt u ook uw vraag stellen aan de griffie van de gemeenteraad. Onveranderd is overigens de mogelijkheid om tijdens een forum mee te praten over een onderwerp dat op de agenda staat. Ook kunt u een vraag stellen of een kwestie aankaarten dat niet op de agenda van een forum staat. Ook nu geldt dat dit voorlopig vanwege de coronamaatregelen vooral online kan. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/uw-inbreng-ook-welkom-bij-fractievergaderingen.html