Ga naar de inhoud

Uw mening gevraagd over 'duurzame energie'

donderdag 24 januari 2019

Bijna dagelijks verschijnen er artikelen in de media die gaan over het klimaat, duurzaamheid, energieneutraliteit en CO2-reductie. Onderwerpen die niet aan de gemeente Brummen voorbij gaan. Volgens het Klimaatakkoord heeft elke gemeente in Nederland daarin een belangrijke opgave. Daarom heeft het gemeentebestuur dit onderwerp ook uitgeroepen als één van de speerpunten van deze bestuursperiode. Om meer inzicht te krijgen in hoe onze inwoners en ondernemers denken over energievraagstukken, bevraagt de gemeente het inwonerspanel Brummen Spreekt over duurzame energie.

Wilt u uw mening laten horen maar bent u op dit moment nog géén panellid van Brummen Spreekt? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis aanmelden via de website van Brummen Spreekt. U krijgt na uw aanmelding de vragen dan automatisch toegestuurd.

Samen schouders eronder

In het bestuursprogramma van het gemeentebestuur staat geschreven dat duurzaamheid een grondhouding is. Eén van de belangrijkste thema’s in de gemeente Brummen in de komende jaren. Dat vraagt niet alleen van de gemeente inspanningen en investeringen, maar zeker ook van vele andere partijen en bedrijven. En ook de inzet en kracht van inwoners en tal van maatschappelijke partners wordt hierbij niet vergeten. Samen moet we er de schouders onder zetten.

Aan het begin van deze bestuursperiode (die loopt van 2018 tot 2022) wil het gemeentebestuur weten of inwoners dit onderwerp ook zo belangrijk vinden. En hoe zij aankijken tegen vraagstukken zoals het terugdringen van het energieverbruik en het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen en windmolens. Ook wil de gemeente weten of inwoners informatie en ondersteuning willen als het gaat om het daadwerkelijk terugdringen van het energieverbruik en de mogelijkheden om op lokaal niveau initiatieven te ondernemen om samen duurzame energie op te wekken. Het inwonerspanel is een uitstekend middel om hierover een goed beeld te krijgen. De informatie die dit onderzoek oplevert, kan de gemeente Brummen goed gebruiken bij het maken van toekomstige keuzes op dit gebied. Maar de resultaten zijn ook erg interessant voor partners zoals het burgerinitiatief BrummenEnergie. En natuurlijk is het waardevol om de resultaten van dit onderzoek te vergelijken met een zelfde onderzoek dat we bijvoorbeeld over drie jaar willen houden. We kunnen dan concreet vergelijken of standpunten van inwoners zijn gewijzigd. Dit onder het motto: meten is weten.

Inwonerspanel

De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Al eerder kreeg het panel vragenlijsten voorgeschoteld over onderwerpen zoals afvalinzameling, gezondheidszorg, vuurwerk, communicatie en minimabeleid. Steeds weer zijn de resultaten betrokken bij het maken van nieuw beleid of het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Het panel bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1.000 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Ongeveer viermaal per jaar kan het panellid zijn of haar mening geven over een actueel onderwerp. Deelnemers hebben hiermee daadwerkelijk invloed op de kwaliteit van dienstverlening of beleidskeuzes die gemaakt gaan worden door de gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor ‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/uw-mening-gevraagd-over-duurzame-energie.html