Ga naar de inhoud

Vanwege coronavirus: zorg voor kwetsbare inwoners

woensdag 18 maart 2020

Inwoners die vanwege leeftijd of gezondheidssituatie kwetsbaar zijn, verdienen extra aandacht vanwege het corona-virus. “Dat is een lastige opgave omdat het vermijden van sociaal contact één van de belangrijkste richtlijnen is,” laat wethouder Eef van Ooijen weten. “Ik constateer dat de professionele organisaties die in onze gemeente werken met kwetsbare personen, allemaal hun verantwoordelijkheid nemen en die maatregelen nemen die passen bij deze situatie. Bovenal stemt mij al die initiatieven tevreden waaruit blijkt dat mensen omzien naar elkaar en binnen de instructies van het rijk en RIVM de helpende hand bieden.”

De gemeente staat in nauw contact met de organisaties. Zorginstellingen geven prioriteit aan de meest kwetsbare doelgroepen. In de contacten met inwoners en cliënten leven zij het hygiëne- en infectieprotocol na. Voor zover bekend hebben organisaties die dagbesteding verzorgen, dat tot 6 april opgeschort. Wel staan zij in nauw contact met individuele klanten en bieden waar nodig maatwerkoplossingen aan. Inwoners die niet afhankelijk zijn van zorginstellingen, kunnen bijvoorbeeld voor advies en tips terecht bij de brede welzijnsorganisatie SWB

Belang huisartszorg

Huisartsen in onze gemeente vervullen een cruciale rol. Gelet op de bijzondere situatie hebben zij ook hun werkwijzen aangepast conform richtlijnen van het RIVM en beroepsorganisaties. Dit in nauwe samenspraak met de GGD. Dit geldt ook voor de huisartsenpost. De huisartsen doen er alles aan om hun inwoners en ook vooral de kwetsbare doelgroepen goed te informeren over hun dienstverlening. 

Kwetsbare gezinnen en jongeren

Ook houdt de gemeente in de gaten hoe de zorg wordt voortgezet voor jongeren in hulpverleningssituaties en kwetsbare gezinnen. Onder verantwoordelijkheid van wethouder Timmer wordt deze groep op dit moment in kaart gebracht. Het leerlingenvervoer van PlusOV is tot 6 april stilgelegd. Het regiotaxi-vervoer rijdt wel, maar er wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van het vervoer. Ook PlusOV heeft ouders, verzorgers en klanten actief over hun maatregelen geïnformeerd.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/vanweg-coronavirus-zorg-voor-kwetsbare-inwoners.html