Ga naar de inhoud

Veel animo voor bijeenkomst Lokale Alliantie

woensdag 5 februari 2020

Vanmiddag vond de startbijeenkomst plaats van een initiatief dat moet leiden tot een Lokale Alliantie gericht op het financieel veilig ouder worden van inwoners. Het was wethouder Van Ooijen die (namens wethouder Timmer) de bijeenkomst mocht openen. Hij prees daarbij niet alleen het initiatief van dit burgerinitiatief, maar ook de aanwezigheid van veel vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in onze gemeente. “U laat zien dat u zich bekommert om het welzijn van ouderen. En u laat zien bereid te zijn om samen te werken als het gaat om het recht om als mens onbezorgd ouder te worden. Ook als het gaat om allerlei financiële en administratieve zaken.”

De heer Oscar Balkenende daagde als gespreksleider de circa veertig aanwezige personen uit om zich te verdiepen in en uit te spreken over het probleem van financieel misbruik van ouderen. “Dit is een veelvoorkomend maar nog onderbelichte verschijningsvorm van ouderenmishandeling”, stelde hij vast. Balkenende is een van de initiatiefnemers van de brede alliantie waarbij allerlei partijen op nationaal gebied samenwerken. Denk aan Veilig Thuis, notarissen, wijkverpleging, bewindvoerders, politie, huishoudelijke hulp, advocaten, ouderenbonden, mentoren, gemeenten en banken. In Nederland zijn al meerdere lokale allianties actief of in oprichting, waaronder binnenkort mogeiljk dus ook in de gemeente Brummen. Diverse aanwezigen hebben zich namelijk aangemeld om in een soort van 'kopgroep' de Lokale Alliantie ook in onze gemeente vorm te geven.

Vragen of dit initiatief kunnen worden gemaild naar lokalealliantiebrummen@gmail.com. Ook kunt u bellen met de heer Nijborg via telefoonnummer 06-40123475. Heeft u nu al vermoedens van financieel misbruik bij een oudere en wilt u advies? Neem dan contact op met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 - 2000 of kijk op op de website van Veilig Thuis.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/veel-animo-voor-bijeenkomst-lokale-alliantie.html