Ga naar de inhoud

Veel voorstellen op vergadertafel 20 juni

zaterdag 8 juni 2019

Voordat de gemeenteraad op 25 en 27 juni vergadert over de (financiƫle) toekomst van de gemeente, is er op donderdag 20 juni nog een reguliere besluitvormende raadsvergadering. Een bijeenkomst waar weer een groot aantal belangrijke besluiten wordt genomen. Acht onderwerpen staan als bespreekstuk op de agenda. Over drie voorstellen gaat de raad naar verwachting zonder debat een besluit nemen. Deze voorstellen staan namelijk als hamerstuk op de agenda. De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en begint om 20 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen

De gemeenteraad gaat in ieder geval met elkaar in debat over het voorstel om de gemeentelijke gebouwen via een Energy Service Company (ESCo) te verduurzamen. Dit geldt ook voor het raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark aan de Oude Zutphenseweg nabij het dorp Hall. Daarnaast buigt de raad zich over de subsidieaanvraag voor het landschapscontract van de gemeente met de provincie voor de komende vier jaar. Ook bespreken de volksvertegenwoordigers het voorstel om budget beschikbaar te stellen om de veiligheid van fietsers op de Boshoffweg in Eerbeek te verbeteren. 

Een ander bespreekstuk op de raadsagenda is de notitie over de toekomst van Stichting Sportkompas. Verder komt de verantwoording van het college over het afgelopen jaar (de jaarstukken 2018) aan bod, evenals de begroting voor PlusOV. Tot slot buigt de raad zich over een voorstel om ontheffing te verlenen aan wethouder Pierik van de verplichting om woonachtig te zijn in onze gemeente. 

Andere raadsvoorstellen

Als hamerstuk komen de begrotingen van zowel de Regio Stedendriehoek als GGD Noord- en Oost Gelderland aan bod. En ook over de meerjarenprognose van de grondexploitaties neemt de raad naar verwachting een besluit zonder daarover inhoudelijk in debat te gaan.

Stukken raadplegen

De agenda met de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u op de pagina van de gemeenteraad op de website www.brummen.nl. Ook liggen er vanaf 14 juni exemplaren gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek. Maar ook kunt u terecht bij de overheidsinformatie-punten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk, dit kan wel bij de diverse fora.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/veel-voorstellen-op-vergadertafel-20-juni.html