Ga naar de inhoud

Veren en loftrompetten voor Stichting Hall Bouwt

vrijdag 16 oktober 2020

Tijdens de digitale raadsvergadering van donderdag 15 oktober kwamen de raadsleden complimenten te kort om het doorzettingsvermogen en de tomeloze inzet van Stichting Hall Bouwt te omschrijven. Door de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan kan het dorp Hall haar plannen voor het bouwen van 24 nieuwe woningen nu echt realiseren. Naast dit voorstel heeft de gemeenteraad nog drie andere voorstellen aangenomen.

De vaststelling van het bestemmingsplan voor de percelen Pongeweg 4 en 6 in Hall en het controleprotocol voor de accountantscontrole waren als hamerstuk snel behandeld. Dit deed de raad na een korte onderbreking, veroorzaakt door een technische storing. Na de korte schorsing was het probleem verholpen en waren alle raadsleden weer in beeld en verstaanbaar.

Archeologie

Het agendapunt (paraplu)bestemmingsplan Archeologie wekt nog veel vragen bij de fracties op. Wethouder Inberg geeft aan dat het bestemmingsplan slechts een doorvertaling is van eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid over archeologie. Omdat archeologie niet echt een dynamisch onderwerp is, is het eerder vastgesteld beleid volgens Inberg nog steeds actueel genoeg. Op basis van zienswijzen en inspraak is dit nu waar nodig vernieuwd. Hiermee ligt er aldus de wethouder een goede basis om een besluit te nemen en verzekert hij op verzoek van Fractie Hofman-Kleverwal dat dit bestemmingsplan ook standhoudt bij de Raad van State. Uiteindelijk wordt het voorstel met 18 stemmen voor aangenomen. Democratisch Brummen stemt tegen met als voornaamste argument dat de kosten voor mogelijk onderzoek niet bij de inwoners hoort te liggen.

Dorpsprestatie

Om de leefbaarheid van het dorp Hall te garanderen is het dorpsinitiatief Stichting Hall Bouwt! Aan de slag gegaan met een plan om 24 nieuwe starterswoningen te bouwen in de kern van het dorp. Na vele jaren is dit initiatief met de vaststelling van het benodigde bestemmingsplan nu bijna realiteit. Reden te meer voor de raadsleden om het dorp te complimenteren voor hun gezamenlijke inzet en doortastendheid. Onder ander D66 deed op basis van dit agendapunt een oproep om na te denken hoe dit soort initiatieven ook in de toekomst kan worden ondersteund. Dit door duidelijk te zijn over de rol die de gemeente hierin wel en niet kan vervullen en door in een vroeg stadium na te denken hoe in gemeentelijke planvorming ruimte kan worden gegeven aan burgerinitiatieven.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/veren-en-loftrompetten-voor-stichting-hall-bouwt.html