Ga naar de inhoud

Versoepeling maatregelen op 1 juni gaan door

dinsdag 19 mei 2020

Lees de informatie over de stappen na 1 juni in eenvoudige taal.

Het kabinet liet op dinsdag 19 mei weten dat het verantwoord is om de coronamaatregelen per 1 juni verder te versoepelen. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap steeds meer ruimte. Daarnaast laat het kabinet weten dat we alert moeten blijven om een piek in besmettingen te voorkomen.

 

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Was vaak uw handen. 
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
 • Schud geen handen. 
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
 • Werk zoveel mogelijk thuis. 
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. 
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden). 
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar. 
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - vanaf 1 juni 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • Een maximum van 30 gasten (exclusief personeel). 
 • Bezoekers moeten van te voren reserveren. 
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). 
 • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

Voortgezet onderwijs

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. 
 • Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  

Voortgezet speciaal onderwijs

 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. 
 • Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Basisonderwijs

 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken van het ministerie blijkt dat dit niet verantwoord is.

Buitenschoolse opvang

 • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en gaat per 8 juni weer open. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Middelbaar beroeps- en hoger onderwijs

 • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – vanaf 1 juni 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden: 
  • een maximum van 30 mensen in het publiek; 
  • bezoekers moeten vooraf reserveren; 
  • in een checkgesprek tussen ondernemer en klant wordt vooraf bepaald of een bezoek risico’s oplevert; 
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. 
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximum aantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden. 

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. 
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen. 
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap versoepeling van de maatregelen

De corona‐aanpak van het kabinet is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Daarna volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om de bestrijding van het virus zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen en een tweede piek van het virus te vermijden. Als het echt nodig is, dan kan het kabinet een besluit om meer ruimte te geven weer terugdraaien.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/versoepeling-maatregelen-op-1-juni-gaan-door.html