Ga naar de inhoud

Voorlopige taakverdeling binnen college van B&W

dinsdag 2 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag nieuwe afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling. Het gaat daarbij om de onderwerpen waarvoor Margriet Wartena als wethouder verantwoordelijk was. Door haar ontslag als wethouder afgelopen donderdag, is het van belang om de onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk was evenwichtig over de andere collegeleden te verdelen. 

De taken die onder verantwoordelijkheid van Wartena vielen zijn voor de komende periode op de volgende manier onder de drie wethouders en de burgemeester verdeeld:

Wethouder Peter-Paul Steinweg

 • Volkshuisvesting en prestatieafspraken
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Cultureel erfgoed en monumenten

Wethouder Eef van Ooijen

 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet
 • Centrumplan Brummen
 • Wijkwethouder Buitengebied

Wethouder Jolanda Pierik

 • Onderwijs
 • Bibliotheek 

Burgemeester Alex van Hedel

 • Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/voorlopige-taakverdeling-binnen-college-van-b-w.html