Ga naar de inhoud

Voorstel verleggen fietspad Hallsepad

donderdag 7 november 2019

Tussen Hall en Brummen ligt fietspad het "Hallsepad". Een deel van dit fietspad biedt momenteel te weinig ruimte voor het passeren en het inhalen van andere gebruikers. Om in de fietsbehoefte te kunnen voorzien en de verkeersveiligheid te vergroten, wordt de gemeenteraad voorgesteld om een nieuw verbreed fietspad aan te leggen.

In dit voorstel wordt het nieuwe fietspad verlegd naar het naastgelegen onderhoudspad zodat de kap van bomen wordt voorkomen. Het bestaande fietspad wordt  dan verwijderd en teruggegeven aan de natuur. Om het plan te kunnen realiseren is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan heeft niet geleidt tot ingediende zienswijzen. Daardoor kan het bestemmingsplan nu voor vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/voorstel-verleggen-fietspad-hallsepad.html