Ga naar de inhoud

WaardeVOL Brummen: start in Leusveld en Voorstonden

woensdag 3 augustus 2022

In de natuurgebieden Leusveld (Leusveld noordwest) en Voorstonden (Berkendijke) gaat Natuurmonumenten vanaf 15 augustus op een paar percelen aan de slag om het water langer in de natuurgebieden vast te houden. Met als doel: de natuur te versterken en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. 

Deze maatregelen zijn onderdeel van het project WaardeVOL Brummen. Een project waarin de provincie Gelderland, gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe samenwerken om de leefomgeving te verbeteren, de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de natuur te versterken. Op deze locaties die in beheer zijn bij Natuurmonumenten start als eerste de uitvoering van samen tot stand gekomen plannen en oplossingen. Dat is een belangrijke mijlpaal.


Wat gaat er gebeuren?

De soortenrijkdom behouden en uitbreiden, en de gevolgen van klimaatverandering opvangen gaat niet vanzelf. Daarvoor gaat een aannemer in opdracht van Natuurmonumenten aan de slag. De belangrijkste werkzaamheden die hij gaat uitvoeren zijn afschrapen en verwijderen van de te voedselrijke toplaag van de bodem (plaggen). Hierdoor worden de natuurlijk laagtes (slenken) vergroot. Daarnaast zal de aannemer een aantal sloten en greppels dempen of minder diep maken.  Door deze maatregelen kan in periodes met veel regen het natuurgebied in de toekomst meer water opnemen, zodat er in het voorjaar langer water beschikbaar is. Juist voor plantensoorten die horen bij vochtige graslanden, zoals echte koekoeksbloem, blauwe knoop, is voldoende water in het voorjaar cruciaal.

Klimaatbuffer

Niet alleen planten en dieren profiteren van de aanpassingen, ook de omgeving heeft er baat bij. Door kwel- en regenwater op te vangen en vast te houden in plaats van zo snel mogelijk uit het gebied af te voeren, dringt het water verder de bodem in. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld en ontstaan nattere gronden. In periodes met veel regen kan het natuurgebied meer water opnemen, zodat er in het voorjaar langer water beschikbaar is.  Het risico op wateroverlast bij veel neerslag en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner.  Door de slenken te herstellen, kan het gebied als een natuurlijke klimaatbuffer werken.

Wat merkt de omgeving?

Tijdens de werkzaamheden kan er overlast ontstaan door machines en werkverkeer. Een deel van de afgegraven grond wordt in het gebied gebruikt bijvoorbeeld om sloten en greppels te dempen. De rest wordt afgevoerd. De gemeente stelt eisen aan de aan- en afvoerroute van de vrachtauto’s om de overlast voor weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Wandelpaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar, afgesloten of omgelegd worden. Na de werkzaamheden zullen de wandelpaden hersteld worden. Kijk voor meer informatie op www.vallei-veluwe.nl/waardevolbrummen.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/waardevol-brummen-start-uitvoering-in-leusveld-en-voorstonden.html