Ga naar de inhoud

Wat doet gemeente met uitkomsten onderzoek inwonerspanel?

vrijdag 7 februari 2020

De gemeente Brummen wil graag weten wat er speelt onder inwoners. Een manier om daar goed zicht in te krijgen is het inwonerspanel Brummen Spreekt. Dit panel is sinds 2014 actief en al doorgegroeid naar meer dan 1100 inwoners. De panelleden zijn ook tevreden over het functioneren ervan, want zij geven Brummen Spreekt een dikke zeven als rapportcijfer. Een kwart van de panelleden zegt onvoldoende te weten wat de gemeente met de resultaten van de onderzoeken onder het inwonerspanel doet. Voor het gemeentebestuur reden om dit via een samenvatting helder in beeld te brengen. Deze rapportage is gistermiddag door onderzoeksbureau Moventem naar alle panelleden gestuurd.  

Sinds 2014 beschikt de gemeente over het inwonerspanel Brummen Spreekt. Iedereen vanaf 16 jaar kan zich aanmelden en meedoen. In de afgelopen 5 jaar zijn er 13 vragenlijsten aan het panel voorgelegd. De onderwerpen lopen er uiteen: van afvalinzameling tot het gezondheidsbeleid, van gemeentelijke kerntaken tot duurzaamheid, van vuurwerkoverlast tot de gemeentelijke financiĆ«n, van minimabeleid tot de gemeentelijke communicatie en informatie. De gemeente gebruikt de onderzoeksresultaten dus voor het maken van keuzes (beleid). Maar ook worden er regelmatig vragen gesteld over de gemeentelijke dienstverlening. Dit met als doel om daarin verdere verbeteringen aan te brengen. 

Een waardevol instrument

Het gemeentebestuur ziet het inwonerspanel als een waardevol middel om gevoelens, ervaringen en wensen van inwoners op te halen. Maar natuurlijk zet de gemeente ook andere middelen in om informatie te verzamelen. Denk aan inbreng via wijkraden en adviesorganen, interactieve bijeenkomsten en inspraakprocedures. Niet ieder onderwerp is immers geschikt voor een uitvraag onder het panel. De gemeente streeft er naar om ongeveer driemaal per jaar het panellid zijn of haar mening te vragen over een actueel onderwerp. 

Aanmelden voor het panel

Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijft u dan nu in via de website www.brummenspreekt.nl. U krijgt ongeveer 3 keer per jaar per e-mail een vragenlijst van onderzoeksbureau Moventem. De vragen zijn eenvoudig via uw telefoon, tablet op computer te beantwoorden. Heeft u geen computer? Dan krijgt u de vragenlijst toegestuurd via de post. Geef in dat geval uw adres door via telefoonnummer 0575-760227.  Moventem verwerkt de antwoorden anoniem. Dit betekent dat de gemeente geen inzicht heeft in antwoorden van individuele inwoners. 

Om het panel een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenstelling in de gemeente Brummen te laten zijn, zijn jongeren extra welkom. Meedoen aan het panel kan immers al vanaf 16 jaar! Ook vrouwen en inwoners uit de dorpen Eerbeek en de kleine kernen vragen we in het bijzonder om mee te doen. Ook zij zijn op dit moment nog wat minder goed vertegenwoordigd. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/wat-doet-gemeente-met-uitkomsten-onderzoek-inwonerspanel.html