Ga naar de inhoud

Woonkader Eerbeek: leefbaarheid voorop

donderdag 16 november 2023

“Voortvarend woningen bouwen in Eerbeek, waarbij we de leefbaarheid en kwaliteit voor Eerbeek voorop stellen.” In de kern is dat de strekking van het woonkader voor Eerbeek dat het college voorlegt aan de gemeenteraad. Wethouder Steven van de Graaf benadrukt dat het Woonkader Eerbeek een belangrijk document is. “Als de raad dit kader vaststelt hebben we duidelijke spelregels over waar we wel of geen woningen in het centrum van Eerbeek kunnen toevoegen.” 

Ook in het dorp Eerbeek is er een duidelijke behoefte aan nieuwe woningen. In de zoektocht naar geschikte plekken hiervoor wordt er ook gekeken naar de braakliggende terreinen in het centrumgebied: het Kersten- en het Burgersterrein. Maar er is nog een aantal andere plekken waar mogelijk nog wat woningen aan de huidige situatie toegevoegd kunnen worden. Denk aan het plein aan de Stuijvenburchstraat en een deel van het Oranje Nassauplein. “Omdat we over deze locaties in de komende tijd besluiten nemen, is het cruciaal om te weten waar woningbouw wel en niet gewenst is. Het Woonkader Eerbeek gaat deze duidelijkheid geven,”’ aldus Van de Graaf. 

Voortvarend bouwen

Het woonkader komt niet uit de lucht vallen. “Begin juli hebben we een conceptversie gepresenteerd waarop iedereen tot begin september kon reageren,” legt de wethouder uit. “We hebben er vele gesprekken over gevoerd en in totaal 12 reacties zijn bij ons ingediend. Hieruit blijkt dat scenario 3 uit dit kader, waar onze voorkeur als college naar uit gaat, ook op de meeste steun uit de samenleving kan rekenen. Bij dit scenario staat een leefbaar woonklimaat in Eerbeek centraal. Er wordt rekening gehouden met de geldende milieuzones rondom de papierindustrie. Dit betekent dat er in principe geen woningen binnen die zone worden toegevoegd. Overigens was de belangrijkste boodschap uit de inspraak: ga voortvarend aan de slag met het bouwen van woningen.” 

Creatief

Het is de verwachting dat in december de gemeenteraad het woonkader bespreekt en vaststelt. Van de Graaf realiseert zich dat het ook voor de raad een belangrijk maar ook complex document is. “Over een aantal gebieden in het dorpscentrum in Eerbeek liggen ook geur- en geluidscontouren. Deze brengen beperkingen met zich mee. De wens om snel veel woningen te bouwen is duidelijk, maar als college adviseren we om te kiezen voor een verantwoord woon- en leefklimaat voor onze inwoners. De keus om geen woningen toe te voegen binnen de milieuzonering, betekent dat we creatief moeten zijn om andere functies te ontwikkelen binnen dit gebied.” De wethouder vult aan dat hier bij het maken van de plannen voor het Burgersterrein en de Spoorzone overigens al rekening mee wordt gehouden. 

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de website www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. Daar is ook informatie te vinden over het Woonkader Eerbeek en het komende besluitvormingsproces.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/woonkader-eerbeek-leefbaarheid-voorop