Ga naar de inhoud

Zeven raadvoorstellen op raadsagenda 19 september

vrijdag 6 september 2019

Deze septemberrmaand neemt onze gemeenteraad op twee momenten besluiten. Zo werden er gisteravond direct aansluitend aan de beide raadsfora al vier raadsvoorstellen als ‘hamerstuk’ besloten. Ook werden twee moties waarbij de stemmen in een juni-vergadering staakten, opnieuw in stemming gebracht. De tweede besluitvormende vergadering in deze maand is op donderdag 19 september. Dan staan er zeven raadsvoorstellen op de agenda. De raadsvergadering vindt op 19 september weer plaats in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis en is zoals gebruikelijk openbaar. Aanvangstijdstip is 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze besluitvormende vergadering bij te wonen. 

Eén van de onderwerpen op de agenda van raadsvergadering is het raadsvoorstel om een lening te verstrekken aan energiecoöperatie BrummenEnergie. Een tweede raadsvoorstel waarover de raadsleden nog wil debatteren voordat er een besluit over genomen wordt is de startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). Ook buigt de raad zich op 19 september over het voorstel om energiecoaches in te gaan zetten. Aan bod komt eveneens de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Brummen voor zover het gaat om het parkeerterrein Koppelenburg. En ook het voorstel over de grondexploitaties voor woningbouw voor de voormalige schoollocaties Krullevaar en Oecumenische school in Brummen staat op de agenda. De raad buigt zich ook over een voorstel om een financiéle bijdrage beschikbaar te stellen aan stichting Dierenpark 't Goor bij de overdracht van de dierenweide. Het zevende en laatste onderwerp op de agenda is het voorstel voor een nieuwe woonagenda voor de periode 2019-2023. 

Vergaderstukken 

U kunt de vergaderstukken binnenkort weer raadplegen en downloaden via de raadspagina op onze website. Ook liggen er vanaf 12 september voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/zes-raadvoorstellen-op-raadsagenda-19-september.html