Ga naar de inhoud

Nieuws

Ook in 2019 biedt De Mollenhof in Oeken dagopvang voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Door de gezellige, gemoedelijke sfeer en de professionele ondersteuning is De Mollenhof een prima plaats waar inwoners die extra zorg en ondersteuning... Lees verder

Komende periode bomenkap

woensdag 17 april 2019

De komende periode worden er bomen gekapt in de gemeente Brummen. Dat doen we omdat de bomen te gevaarlijk zijn geworden. Daarmee voorkomen we mogelijke schade. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning. Eén keer per 3 jaar bekijken we alle bomen... Lees verder

Afgelopen dinsdag bezochten veel raadsleden uit de (Cleantech) regio een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie. Ook de Brummense gemeenteraad was vertegenwoordigd.  Na een eerste informatieve bijeenkomst in november was deze bijeenkomst... Lees verder

Stookverbod vanwege droogte

woensdag 17 april 2019

Het is al langere tijd droog en dat blijft volgens het weerbericht nog wel even zo.  In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geldt op dit moment Fase 2 - Extra Alert. Dat betekent dat er een verhoogde kans op natuurbrandgevaar is. Het is... Lees verder

Korte voedselketens

woensdag 17 april 2019

Het Landschapsnetwerk Brummen werkt samen met agrariërs, zorginstellingen, bedrijven, inwoners en gemeente aan lokale voedselnetwerken. Dat betekent kortere voedselketens, waarbij boeren hun producten direct leveren aan inwoners en bedrijven in de... Lees verder

De zesde nieuwsbrief van WaardeVOL Brummen is uit. In deze nieuwsbrief een terugblik op de bewonersbijeenkomsten van 11 en 12 maart. Ook de vervolgstappen komen aan de orde. Verder een interview met Herman Blom, die jarenlang een melkveehouderij... Lees verder

Fietsinformatiedag op 15 mei

vrijdag 12 april 2019

Een Fietsinformatiedag voor senioren. Dat organiseert de fietsersbond op woensdag 15 mei in samenwerking met de gemeente Brummen en stichting Sportkompas. Het is een unieke eendaagse cursus voor 65-plussers die met plezier willen blijven fietsen. De... Lees verder

Er zaten ongeveer 40 mensen aan de Energietafel Buitengebied van 3 april. De deelnemers hebben bijna allemaal concrete plannen om energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning of agrarisch bedrijf of om zelf duurzame energie op te wekken.... Lees verder

De gemeente Brummen gaat de verduurzaming en het groot onderhoud van 10 gemeentelijke gebouwen uitbesteden aan een Energy Service Company (ESCo). Dit om het eigen energieverbruik te verlagen. Hiermee vervult de gemeente een voorbeeldrol als het gaat... Lees verder

Op donderdag 18 april komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. Er staan ditmaal twee voorstellen op de agenda. De raadsvergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom. Inspreken tijdens de vergadering is niet... Lees verder