Ga naar de inhoud

Nieuws

Onze provincie heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De leden zijn Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie). Zij gaan aan... Lees verder

De eikenprocessierups is op een aantal plaatsen weer gesignaleerd. Vervelend, want het beestje kan zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie van de ogen of luchtwegen.  De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde... Lees verder

Hoe maken wij van de energietransitie een succes? Op die vraag geeft de Cleantech Regio een antwoord met de Regionale Energie Strategie (RES). De RES is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren en gaat over... Lees verder

Afgelopen periode hebben we de kolken in de straten schoongemaakt. Bij deze werkzaamheden kwamen we regelmatig zakjes met hondenpoep tegen en (spoel)cement en ander bouwmateriaal, met name in de kernen van Brummen en Eerbeek. We vragen inwoners... Lees verder

Veel schade door storm

woensdag 5 juni 2019

De storm van afgelopen nacht heeft veel schade aangericht. Er zijn in onze gemeente meerdere bomen omgewaaid en enkele bomen dreigen om te vallen. Op dit moment wordt gekeken of ze omgezaagd moeten worden. Ook zijn er op meerdere plaatsen KPN kabels... Lees verder

Donderdagavond vinden de reguliere forumvergaderingen plaats in het Brummense gemeentehuis. Tijdens deze twee bijeenkomsten wordt de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 20 juni voorbereid. Naast de vaste agendapunten komen in beide fora in... Lees verder

Vanaf begin juni wordt er aan de riolering gewerkt in het Wilhelminapark en de Eerbeekse Enk. Wilhelminapark In de eerste drie weken van  juni vinden er werkzaamheden plaats aan de riolering in  het Wilhelminapark. Door ingroei van boomwortels is... Lees verder

In juni buigt de gemeenteraad zich over de perspectiefnota 2020-2023 (pdf, 976 kB). Dit document is een belangrijke doorkijk naar de komende vier jaren (2020 tot en met 2023). Op basis van deze nota voert de gemeenteraad een discussie of en zo ja... Lees verder

Onder toeziend oog van burgemeester Alex van Hedel ondertekenden 10 nieuwkomers afgelopen woensdag hun participatieverklaring. Het gaat om nieuwkomers uit uiteenlopende landen, zoals Syrie, Eritrea, Afghanistan, Jemen, Rusland, De Filipijnen en... Lees verder

Gisterochtend skypten leerlingen van groep 6 van Kindcentrum Het P@rk met leeftijdsgenootjes uit de Japanse stad Koriyama. Dit initiatief vloeit voort uit een bezoek die een delegatie van leerkrachten uit Koriyama vorig jaar bracht aan de school aan... Lees verder