Ga naar de inhoud

Nieuws

Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in het water rondom huis Voorstonden in Brummen. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in het water te laten zwemmen of van het water te laten drinken.  ... Lees verder

Gaat u begin augustus op reis naar het buitenland? Controleer dan op tijd of uw paspoort/identiteitskaart nog geldig is! Door de vernieuwing van onze apparatuur is het op dinsdag 30 juli niet mogelijk om een spoedaanvraag te doen voor een paspoort of... Lees verder

De Cleantech Regio, waartoe ook de gemeente Brummen behoort, heeft in 2018 prachtige resultaten neergezet. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde jaaroverzicht. Van het ondersteunen van initiatieven voor vermindering CO2-uitstoot en minder afval en... Lees verder

Jobcoach Martin Beuwer en WerkFit-accountmanager Judith Curré gingen vorige week op bezoek bij het bedrijf Kwin B&O in Brummen. Tijdens dat bezoek overhandigden Martin en Judith namens WerkFit Brummen een taart aan eigenaar Markwin de Zee. Dit om een... Lees verder

Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verplicht om ieder jaar een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van inwoners met een hulpvraag op het gebied van zorg- en ondersteuning. Enkele vormen van ondersteuning... Lees verder

De gemeente Brummen gaat voor drie jaar een samenwerking aan met De VoorzieningenWijzer. Dit besluit bekrachtigde wethouder Jolanda Pierik woensdagmiddag in het Brummense gemeentehuis. Initiatiefnemer Martijn Boer ondertekende eveneens de afspraken.... Lees verder

Brummen werkt met de partners in de Cleantech Regio aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). De eerste stap om hiertoe te komen is de vaststelling van de Startnotitie RES. Een conceptversie van de Startnotitie RES is in april door... Lees verder

Sinds begin dit jaar kunnen kwetsbare inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe en ook het dorp Eerbeek gebruik maken van OZOverbindzorg. Via OZOverbindzorg kunnen zij eenvoudig communiceren met betrokken hulp-, zorgverleners en mantelzorgers. Dit via... Lees verder

In nauwe afstemming met Waterschap Vallei en Veluwe hebben medewerkers van de gemeente vandaag de waarschuwingsbordjes bij de Eerbeekse beek weggehaald. De afgelopen week heeft het waterschap de waterkwaliteit van de beek goed in de gaten gehouden.... Lees verder

Na de verhuizing van de Brummense basisscholen Krullevaar aan de Sperwerstraat en de Oecumenische school aan de Troelstralaan kwamen er twee locaties vrij voor een nieuwe invulling. In een goede samenwerking met woningstichting Veluwonen is de... Lees verder