Ga naar de inhoud

Nieuws

Ruim 40 bestuurders, vertegenwoordigers en ondernemers van de Cleantech Regio bezochten afgelopen dinsdag 8 en woensdag 9 oktober de European week of Regions and Cities in Brussel. Met dit bezoek bouwt de regio de samenwerking met Europese partners... Lees verder

Deze week is bij de meeste huishoudens in onze gemeente de nieuwe gemeentegids in de brievenbus gevallen. Sinds vorig jaar heeft de gemeentegids jaarlijks een ander thema. Dit jaar is dat sport en bewegen. De redactie van deze pagina's zijn mede tot... Lees verder

In onze gemeente is er veel waardering voor mensen die als mantelzorger zorg en ondersteuning verlenen aan een naaste. Onder andere via de Jaarlijkse Dag van de Mantelzorg wil het gemeentebestuur hen ondersteunen. Het Knooppunt Mantelzorg organiseert... Lees verder

Blad: waar laat ik dat?

donderdag 11 oktober 2018

Blad van gemeentebomen dat in de particuliere tuinen valt, kunt u op gemeentegrond vegen. U kunt het ook gratis naar een verzamelpunt voor blad brengen. We vragen u nadrukkelijk om alleen het blad bij de bordjes te storten. We nemen alleen bladafval... Lees verder

Raadsvergadering 18 oktober

donderdag 11 oktober 2018

De reguliere besluitvormende raadsvergadering in deze oktobermaand is op donderdagavond 18 oktober. Dan komen er zeven inhoudelijke onderwerpen aan bod, waaronder het bestuursprogramma voor de komende vier jaar. Ook legt de nieuwe griffier, Marja... Lees verder

Vandaag hangt er een kleurrijke vlag in de mast voor het gemeentehuis. Hiermee vraagt de gemeente Brummen aandacht voor Coming Out Day, waarbij de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’ers centraal staat. LHBT is de afkorting voor... Lees verder

Eén van de belangrijkste taken van de gemeenteraad is het vaststellen van het gemeentelijk huishoudboekje, de programmabegroting. Daarin staat welke inkomsten de gemeente heeft en aan welke taken en activiteiten het wordt uitgegeven. Op 1 november... Lees verder

Diverse asfalteringswerkzaamheden

maandag 8 oktober 2018

Deze week voeren we op verschillende plekken in de gemeente asfalteringswerkzaamheden uit waardoor wegen gedeeltelijk worden afgesloten. Er wordt gewerkt op de volgende plaatsen:  Emperweg in Empe tussen nummer 66 en het Schoolboslaantje van... Lees verder

Welke groep heeft zich goed voorbereid en weet zoveel mogelijk andere leerlingen voor hun idee te winnen? Dat is ieder jaar weer de grote vraag tijdens de speciale vergaderingen van de kinderraad. Vanaf 2014 organiseert de gemeente ieder najaar een... Lees verder

Deze week heeft het college van B&W een nieuwe stap gezet om richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling van papierdorp Eerbeek. Dit door voor twee belangrijke opgaven een plan van aanpak vast te stellen. Deze plannen moeten er toe leiden dat... Lees verder