Ga naar de inhoud

Nieuws

Om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel schone energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit is hard nodig want we moeten onze CO2 uitstoot fors verminderen. Samen met de... Lees verder

Bewonersavonden WaardeVOL Brummen

maandag 18 november 2019

Op maandag 25 en dinsdag 26 november, en bij veel belangstelling ook op woensdag 27 november, zijn er bewonersavonden van het project WaardeVOL Brummen, met als thema ‘Samen ontwerpen’. Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op de in maart en mei... Lees verder

Per 1 juli 2019 het Activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht heeft het RVO nu ook een informatieplicht energiebesparing ingesteld. Omdat ons nog geregeld vragen over deze nieuwe informatieplicht bereiken,... Lees verder

Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer IJsselstreek zijn 11 brandweerlieden koninklijk onderscheiden. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het bijbehorende lintje werd opgespeld door burgemeester Alex van Hedel. De... Lees verder

Onderzoek over ervaringen met jeugdhulp

vrijdag 15 november 2019

Jongeren van 12 tot 23 jaar die in de periode van 1 juli vorig jaar tot 1 juli dit jaar gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp, ontvangen van de gemeente hierover een brief met een vragenlijst. Dit geldt ook voor ouders van kinderen in de leeftijd van... Lees verder

“Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig” prijkt er op de cover van het coalitieakkoord waarover PvdA, CDA, GroenLinks en D66 overeenstemming hebben bereikt. Vanvond werd dit akkoord tijdens een bijeenkomst aan de overige fracties en andere... Lees verder

Geef uw mening over wonen en woonbehoeften

donderdag 14 november 2019

Dit najaar heeft het gemeentebestuur de woonagenda 2019-2023 vastgesteld. Wij noemen hierin wat wij de komende jaren willen gaan doen op het gebied van wonen en de woningmarkt. Dit wordt in de komende periode verder uitgewerkt in een afwegingskader.... Lees verder

Het jaarlijkse Landschapsgesprek gaat dit jaar over ‘Energieopwekking in het Brummens Landschap’. Centraal staat de vraag: Wat gaat de energietransitie betekenen voor het Brummens landschap? Landschapsnetwerk Brummen organiseert dit gesprek in... Lees verder

Asfaltwerkzaamheden

donderdag 14 november 2019

Vanaf komende week gaat KWS Infra asfaltwerkzaamheden uitvoeren. Een aantal straten is dan afgesloten.   Het gaat om de volgende straten: Boerenstraat: afgesloten van 18  t/m 29 november Troelstralaan: afgesloten van 25 t/m 29 november Vosstraa... Lees verder

In aanwezigheid van burgemeester Alex van Hedel vond maandagavond een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de Brummense Oranjecommissie en de direct getroffenen van de grote brand op 11 oktober op het Brummense Marktplein. Tijdens de... Lees verder