Ga naar de inhoud

Nieuws

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft gisteren een oordeel geveld over de beroepschriften die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan voor Eerbeek. Dit plan, een zeer uitgebreid en gedetailleerd boekwerk, is op 15 maart 2018 door de... Lees verder

Glasvezel buitenaf is gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Veluwe Oost. Dit zijn de gemeentes Apeldoorn, Voorst en Brummen. In Klarenbeek, op het grondgebied van gemeente Apeldoorn, ging de eerste schop in de grond.... Lees verder

Vorige week ondertekenden allerlei partijen in het provinciehuis in Gelderland de ‘Agenda Veilig Buitengebied’. Ook de gemeente Brummen is partner bij dit actieplan. Politie, gemeenten, provincie, terreinbeheerders en grondeigenaren hebben... Lees verder

Een aantal verordeningen op het gebied van participatie is niet meer actueel en zijn door het college van burgemeester en wethouders ondergebracht in een nieuwe verzamelverordening. Het gaat om de Verordening Participatiewet, de IOAZ en de IOAW.... Lees verder

Onze gemeente doet ook dit jaar weer mee met de Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. Dit jaar is het landelijke thema van de sportweek 'sport doet iets met je'. In onze... Lees verder

Ook de gemeente Brummen geeft het goede voorbeeld en biedt inwoners een kans om via de gemeente weer een plek te krijgen op de arbeidsmarkt. Zo zijn er afgelopen maanden twee medewerkers van WerkFit Brummen bij de gemeente aan de slag gegaan. Om... Lees verder

Vanaf 9 september 2019 wordt het voegwerk van de toren van de Oude of Sint-Pancratiuskerk in Brummen hersteld. Geveltechniek Beltrum voert de klus uit. De gemeente heeft hier subsidie voor ontvangen van het Rijk. De werkzaamheden beginnen op 9... Lees verder

Bouwen aan vernieuwde Eerbeekse Enk

vrijdag 6 september 2019

Gistermiddag werd in de Eerbeekse Enk feestelijk aandacht gegeven aan de bouw van 28 nieuwe huurhuizen en 24 nieuwe koophuizen. Initiatiefnemer Veluwonen had burgemeester Van Hedel gevraagd mee te helpen bij de officiële handeling. Het waren twee... Lees verder

Deze septemberrmaand neemt onze gemeenteraad op twee momenten besluiten. Zo werden er gisteravond direct aansluitend aan de beide raadsfora al vier raadsvoorstellen als ‘hamerstuk’ besloten. Ook werden twee moties waarbij de stemmen in een... Lees verder

Met het doel om na het zomerreces voortvarend enkele onderwerpen door te laten gaan, heeft de gemeenteraad vanavond zes besluiten genomen, direct aansluitend aan de twee forumbijeenkomsten. Over zeven raadsvoorstellen wenst de gemeenteraad nog met... Lees verder