Ga naar de inhoud

Nieuws

Maandag 18 maart is er een inloopavond over bouwplannen in Brummen, op de plek waar de Oecumenische school en de Krullevaar stonden. U bent van harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Na de verhuizing van de Brummense... Lees verder

In gesprek met een fractie?

zaterdag 9 maart 2019

Donderdagavond 14 maart vergadert de gemeenteraad weer. Er staan diverse onderwerpen op de agenda van het gecombineerde raadsforum (een voorbereidende bijeenkomst voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 maart). Voordat er besluiten worden... Lees verder

De gemeente moet op verschillende terreinen zorgen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (afgekort VTH). Denk aan bouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu. Maar ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere... Lees verder

Op welke manier en in welk tempo geeft de gemeente invulling aan haar ambities? En hoe zorgen we ervoor dat ook het gemeentelijk huishoudboekje op orde is? Die twee vragen vormen de aanleiding voor college en gemeenteraad om dit voorjaar met elkaar... Lees verder

Veel leningen voor zonnepanelen

woensdag 6 maart 2019

In ruim een jaar tijd zijn er zo’n 140 duurzaamheidsleningen verstrekt in de gemeente Brummen. Dit blijkt uit een tussenrapportage van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), dat het verstrekken van de leningen verzorgt... Lees verder

Op 8 maart gaat een boomverzorgingsbedrijf 5 lindebomen kappen in de Primulastraat in Brummen. Meerdere bewoners hebben overlast van de bomen. Er zitten veel bladluizen in. Deze beestjes scheiden suikerdruppels uit waardoor er een plakkerige laag op... Lees verder

13 maart Politiek Café

woensdag 6 maart 2019

Geïnteresseerd in lokale politiek en belangrijke thema’s in onze gemeente? Bibliotheek Brummen | Voorst en lokale omroep RTV Veluwezoom organiseren woensdag 13 maart een Politiek Café. Zij hebben de lijsttrekkers van de lokale politieke partijen... Lees verder

Zaterdag 9 maart strijden de brandweerkorpsen uit Brummen en Eerbeek samen met andere korpsen uit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de eer tijdens de brandweerwedstrijden. Elk jaar trainen de korpsen dan een ander, zo realistisch... Lees verder

1 april infoavond update Woonvisie

vrijdag 1 maart 2019

Als het gaat om wonen, volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Denk aan nieuwe wetgeving om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Of aan het duurzamer maken van woningen. Daarom is de Woonvisie van de gemeente Brummen toe aan een update. We... Lees verder

Organisatoren compostactie gezocht

donderdag 28 februari 2019

Welke vereniging of school wil graag de kas spekken? En ook nog eens iets goeds doen voor het milieu? Die vereniging kan zich namelijk tot 15 maart aanmelden om een keer te helpen bij de gemeentelijke compostactie. De actie is op zaterdag 30 maart... Lees verder