Ga naar de inhoud

Nieuws

Plaatsen extra restafvalcontainers

donderdag 29 september 2022

Maandagavond 12 september en donderdagavond 15 september waren er twee inloopbijeenkomsten. Deze stonden in het teken van het plaatsen van extra restafvalcontainers. Eerder deelden we al de locaties die we voor ogen hadden om extra containers te... Lees verder

Begin dit jaar stelden we de eerste tranche van de tender zon open. Om maximaal 35 ha zonnevelden in onze gemeente mogelijk te maken. Dit staat in het Uitnodigingskader Zon en Wind. Begin april stuurden negen initiatiefnemers hun plannen in. Deze... Lees verder

Met plezier en waardering nam wethouder Ingrid Timmer deze week de eerste flyer in ontvangst van het Ouder & Kind Festival. Dit evenement wordt op zaterdag 5 november voor de eerste maal in onze gemeente georganiseerd. Het festival is een initiatief... Lees verder

Herhaalprik tegen corona: planjeprik.nl

donderdag 29 september 2022

In het najaar en in de winter kan het coronavirus weer opleven. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd. Iedereen geboren in of voor 1951 kan een afspraak maken voor de herhaalprik. Hoe doe... Lees verder

Extra raadsforum op 5 oktober in Eerbeek

woensdag 28 september 2022

In een al drukke vergadermaand oktober, komt de gemeenteraad volgende week woensdagavond 5 oktober voor een extra raadsforum bijeen. Op de agenda staan twee onderwerpen waarover de gemeenteraad wordt bijgepraat. Namelijk het provinciale... Lees verder

Provincie Gelderland voert van maandag 3 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 werkzaamheden uit op de provinciale weg (N345) tussen Brummen en De Hoven/ Zutphen. Dat is nodig om de turborotonde Kanonsdijk aan te sluiten op de Wapsumsestraat. Deze... Lees verder

Bij de meeste huishoudens in de gemeente Brummen valt deze week de nieuwe gemeentegids op de mat. De vormgeving is anders dan dat u gewend bent, daarom dat het prachtige boekwerk de titel ‘gemeentemagazine’ heeft meegekregen. “Ik ben zeer benieuwd... Lees verder

Stort Doonweg: stand van zaken

maandag 26 september 2022

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft namens de provincie onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van metalen in het grondwater. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd blijkt dat er geen Chroom-6 is aangetroffen. Informatie over dit... Lees verder

Asfaltwerkzaamheden

maandag 26 september 2022

In opdracht van de gemeente gaat Gebr. van Kessel wegwerkzaamheden uitvoeren in meerdere straten in onze gemeente. Het gaat om regulier asfaltonderhoud. De aannemer repareert slechte plekken en vult klinkersleuven weer aan met nieuw asfalt. De... Lees verder

Na enkele financieel lastige jaren ligt er een conceptbegroting waarbij er volop ruimte is om invulling te geven aan ambities uit het coalitieakkoord. Alleen het vierde jaar van deze meerjarenbegroting (2026) kent vanwege een aangekondigde rijks... Lees verder