Ga naar de inhoud

Nieuws

Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen zijn. De effecten van de maatregelen en onze... Lees verder

Welke zorg heb ik volgend jaar nodig? En wat is er dan wel of niet verzekerd? Het einde van het jaar komt in zicht. Dat betekent dat u kunt nadenken over een paar financiële zaken; zoals het kiezen van een zorgverzekering voor het komende jaar. Maar... Lees verder

Subsidie voor gemaakte kosten CTB

donderdag 9 december 2021

Ook in onze gemeente zijn er ondernemers en verenigingen die kosten hebben gemaakt vanwege het coronatoegangsbewijs (CTB). Het kan gaan over de aanschaf van materiaal die nodig is om het toegangsbewijs te controleren. Maar ook om de inzet van extra... Lees verder

Elk jaar maken woningcorporatie Veluwonen, huurdersbelangenorganisatie Samen Eén en de gemeente Brummen samen prestatieafspraken over sociale huisvesting. Deze week werd door de drie partijen een handtekening gezet onder de afspraken voor de jaren... Lees verder

Nog tot eind dit jaar kunnen culturele organisaties en buurthuizen een subsidieaanvraag indienen. Dit wanneer ze aantoonbaar inkomstenverlies hebben vanwege de coronapandemie. Een groot aantal organisaties heeft dit al gedaan, maar het... Lees verder

Vijf bespreekstukken en drie voorstellen die vermoedelijk zonder debat besloten. Dat is de inhoud van de agenda van de laatste besluitvormende vergadering van de Brummense gemeenteraad in 2021. De agenda en bijhorende stukken zijn binnenkort weer te... Lees verder

Hoe zorg je ervoor dat inwoners in de gemeente in alle fasen van hun leven prettig kunnen (blijven) wonen? Dat kan door alle inspanningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn nog beter op elkaar af te stemmen. Om dat te bereiken gaan de gemeente... Lees verder

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over acute noodsituaties. Op maandag 6 december verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel Nederland. NL-Alerts ontvang je op je mobiele telefoon. ... Lees verder

Werkzaamheden Stroomdal

donderdag 2 december 2021

In opdracht van Gemeente Brummen voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan Het Stroomdal in Brummen vanaf maandag 6 december. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het asfalt op de kruisingen met het Spiegelklokje en de Goudzuring vervangen... Lees verder

Challange Coin voor Brummense veteranen

woensdag 1 december 2021

Afgelopen zaterdag hebben de leden van de werkgroep ‘Veteranendag’ een presentje persoonlijk bezorgd bij de veteranen in de gemeente Brummen. Omdat samenzijn van de Brummense veteranen dit jaar helaas nog niet mogelijk was, heeft de werkgroep een... Lees verder