Ga naar de inhoud

Nieuws

Inwoners, ondernemers en andere partijen waaronder de gemeente zijn al geruime tijd bezig met het centrumplan Brummen. De ontwikkeling van het plan kreeg in oktober een onvoorziene wending met de grote centrumbrand. Om te zorgen dat in het dorpshart... Lees verder

De gemeenteraad stelt onder andere kaders vast en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad van elkaar... Lees verder

Heeft u een initiatief dat zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Brummen beter en eenvoudiger kan maken en/of slimmer organiseert? Dan is het goed om te weten dat wij hier naar op zoek zijn. Vanaf januari is het mogelijk om voor... Lees verder

Tot en met vrijdag 31 januari 2020 kan iedereen een reactie geven op de geactualiseerde verordening maatschappelijke ondersteuning. Afgelopen dinsdag, 17 december 2019, heeft het college een concept voor deze verordening vastgesteld. Ook is er een... Lees verder

In het nieuwe jaar, op donderdagavond 9 januari, bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Brummen om het gemeenteraadsforum bij te wonen. Omdat het aantal onderwerpen beperkt is, worden de gebruikelijke twee raadsfora deze keer gecombineerd.... Lees verder

Raad sluit eensgezind vergaderjaar 2019 af

donderdag 19 december 2019

De laatste besluitvormende vergadering van de Brummense gemeenteraad was er een van eensgezindheid. Alle voorstellen op de vergadertafel kregen unanieme steun. Dit gold ook voor twee moties 'vreemd aan de orde van de dag', die als agendapunt aan deze... Lees verder

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwikkeling van Eerbeek als speerpunt op de agenda staan. Met het onherroepelijk worden van grote delen van het bestemmingsplan voor het papierdorp, kunnen daadwerkelijk vervolgstappen worden gezet... Lees verder

Openingstijden Kerst en oud en nieuw

dinsdag 17 december 2019

Het gemeentehuis in Brummen en Servicepunt in Eerbeek zijn op dinsdag 24 december geopend tot 12.30 uur. Op 25, 26 en 27 december zijn we gesloten vanwege Kerst. Op maandag 30 december gelden de reguliere openingstijden. Op dinsdag 31 december... Lees verder

Namens de gemeente Brummen heeft burgemeester Alex van Hedel het nieuwe convenant ‘Taalschakelklassen’ ondertekend. Dit convenant heeft een looptijd van vier jaar, namelijk de periode van 2020 tot en met 2023. Evenals Brummen ondertekenden ook de de... Lees verder

Begin oktober  is er een nieuwe medewerker gestart bij Machine Fabriek Eerbeek. Manager P&O Miranda Bonekamp is blij en tevreden met deze nieuwe medewerker! WerkFit Brummen introduceerde deze medewerker en was aanwezig bij het sollicitatiegesprek. Na... Lees verder