Ga naar de inhoud

Nieuws

Werkzaamheden Stroomdal

woensdag 18 september 2019

Elzenbos is volop in beweging. Nagenoeg de gehele openbare ruimte is definitief ingericht. In het plantseizoen wordt dit gebied nog verder aangekleed met groen. Nu de werkzaamheden op plan Elzenbos zijn afgerond wordt er verder gewerkt aan het... Lees verder

Hoe kun je maximaal gebruik maken van iemands talenten? Een vraag die veel ondernemers zich regelmatig stellen als het gaat om hun bedrijf en de inzet van (nieuwe) medewerkers. Iemands talenten staan ook centraal bij het werk van WerkFit Brummen,... Lees verder

Praat samen over alcohol en tabak

zaterdag 14 september 2019

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Veel kinderen gaan voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Dat is vaak een spannende tijd, voor kinderen én voor ouders. Nieuwe school, nieuwe vrienden en nieuwe verleidingen. Zoals alcohol en tabak. Hoe... Lees verder

Winkeltijdenverordening 2019

vrijdag 13 september 2019

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Winkeltijdenverordening Brummen 2019 vast te stellen. Dat geeft alle ondernemers de mogelijkheid op zondag langer open te kunnen zijn, zodat klanten dan tussen 8-21 uur kunnen winkelen. Nu is... Lees verder

In een persbericht hebben de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA laten weten dat er een nieuwe informatieronde plaats vindt met het oog op de coalitievorming. Na het aftreden van wethouder Wartena (Lokaal Belang) hebben deze partijen afgelopen zomer... Lees verder

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft gisteren een oordeel geveld over de beroepschriften die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan voor Eerbeek. Dit plan, een zeer uitgebreid en gedetailleerd boekwerk, is op 15 maart 2018 door de... Lees verder

Glasvezel buitenaf is gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Veluwe Oost. Dit zijn de gemeentes Apeldoorn, Voorst en Brummen. In Klarenbeek, op het grondgebied van gemeente Apeldoorn, ging de eerste schop in de grond.... Lees verder

Vorige week ondertekenden allerlei partijen in het provinciehuis in Gelderland de ‘Agenda Veilig Buitengebied’. Ook de gemeente Brummen is partner bij dit actieplan. Politie, gemeenten, provincie, terreinbeheerders en grondeigenaren hebben... Lees verder

Een aantal verordeningen op het gebied van participatie is niet meer actueel en zijn door het college van burgemeester en wethouders ondergebracht in een nieuwe verzamelverordening. Het gaat om de Verordening Participatiewet, de IOAZ en de IOAW.... Lees verder

Onze gemeente doet ook dit jaar weer mee met de Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. Dit jaar is het landelijke thema van de sportweek 'sport doet iets met je'. In onze... Lees verder