Ga naar de inhoud

Nieuws

In de maand september neemt de gemeenteraad op 2 momenten besluiten. Zo werden er gisteravond al over 4 raadsvoorstellen (als ‘hamerstuk’) een positief besluit genomen. Dit gebeurde direct aansluitend aan de beide forumvergaderingen (Ruimte en... Lees verder

Raad neemt voortvarend 4 besluiten

vrijdag 3 september 2021

Gisteravond, aansluitend aan de raadsfora Ruimte en Samenleving, nam de gemeenteraad tijdens een korte besluitvormende vergadering 4 besluiten. Zo stemde de raad in met twee bestemmingsplannen, namelijk voor de ontwikkeling op het perceel Kampweg 31... Lees verder

Gebiedsateliers WaardeVOL Brummen

donderdag 2 september 2021

Binnenkort vinden er weer bijeenkomsten voor de gebiedsateliers plaats. Voor de ateliers die gepland staan in september zijn nog een aantal plaatsen vrij. Tijdens een gebiedsatelier kunt u meedenken over de ruimtelijke ontwikkeling van dat gebied.... Lees verder

De gemeente Brummen wil bepaalde schulden van gedupeerde ouders die zijn getroffen door de kinderopvangtoeslagaffaire kwijtschelden. Het college van burgemeester en wethouders hanteert hierbij een aantal voorwaarden. Met het kwijtschelden van deze... Lees verder

Storing openbare verlichting

woensdag 1 september 2021

Er is op dit moment een grote storing aan de openbare verlichting. Het gaat om de omgeving Kolenbranderserf, Papiermakerserf, Houtakkerserf, Rentmeesterhof, Derickxkamp en Illinckstraat in Eerbeek.  Het probleem is bij Lander gemeld. Zij pakken het... Lees verder