Ga naar de inhoud

Nieuws

Het najaar is voor veel mensen weer het sein om de tuin op te ruimen of nog een keer te snoeien voordat de winter haar intrede doet. Maar wat te doen met het tuinafval? Zoveel als past kan worden afgevoerd in de groene container. Het kan zijn dat na... Lees verder

Op 16 maart volgend jaar vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als een lokale politieke partij onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) wil deelnemen aan deze verkiezingen, dan moet zij deze naam bij het centraal stembureau van... Lees verder

Zaterdag 23 oktober kon u bij ons tuintegels inleveren, om er tuinplanten voor terug te ontvangen. Er zijn ongeveer 300 planten uitgedeeld door PV Ons Vermaak en HSV Veluwezoom. Wethouder Pouwel Inberg zegt hierover: ‘Geweldig dat zoveel mensen een... Lees verder

Vorige week donderdag stelde de gemeenteraad unaniem een nieuw Reglement van Orde vast. Dit zijn werkafspraken die gelden voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad zelf. Met de vaststelling van dit nieuwe reglement wordt nog meer... Lees verder

Actuele Lange Termijn Agenda online

zaterdag 23 oktober 2021

Welke onderwerpen belanden de komende maanden op de vergadertafel van de gemeenteraad? Een vraag waarop het antwoord te vinden is in de Lange Termijn Agenda (LTA). Afgelopen week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen. Deze is te vinden op... Lees verder

In de gemeente Brummen sluiten twee spoorwegovergangen. Het gaat om de overgangen in het Westenborchpad en het Wilgenpad. Beide overgangen liggen in de spoorlijn Zutphen-Arnhem. Door de overgangen te sluiten, verdwijnen er twee mogelijk gevaarlijke... Lees verder

Ook in onze gemeente zijn er mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In onze provincie zijn dat in totaal zo’n 200.000 personen. Deze mensen (met Nederlands als moedertaal) hebben bijvoorbeeld moeite met het online betalen van een rekening... Lees verder

De gemeenteraad heeft donderdagavond 14 oktober het Grondstoffenplan 2021-2025 vastgesteld. In dit plan staat uitgelegd hoe de gemeente de komende jaren de inzameling van het huishoudelijk afval gaat regelen. De belangrijkste boodschap uit het plan... Lees verder

Recent is er weer een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van het programma Eerbeek-Loenen 2030. In deze alweer achttiende editie van de nieuwsbrief komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de bijeenkomsten voor het project Logistiek Centrum... Lees verder

Van de Regionale Energiestrategie tot een routekaart wonen of van een uitnodigingskader zon en wind tot een beleidsplan voor schuldhulpverlening. De gemeenteraad krijgt tijdens vier verschillende forumbijeenkomsten op donderdag 4 november weer een... Lees verder