Ga naar de inhoud

Ondernemers en het coronavirus

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen. Lees op deze pagina meer over ondernemen en het coronavirus. Algemene informatie over het coronavirus vindt u hier.

"Met dit bericht wil ik u en alle andere ondernemers in de gemeente Brummen, mede namens het college van burgemeester en wethouders, sterkte wensen om deze lastige periode te overbruggen en de moeilijke beslissingen en keuzes die u nu misschien moet maken," aldus wethouder economie Van Burgsteden. 

Lokale hulp

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)

De aanvraag voor de Tozo 1 regeling sloot op 31 mei. De regeling wordt echter onder de naam Tozo 2 verlengd tot en met 30 september. Deze regeling is aan te vragen vanaf 1 juni 2020. Maar er is een aantal wijzigingen in de voorwaarden. Met als belangrijkste wijziging dat er vanaf juni wel een toets op partnerinkomen is. Ook is het vanaf 1 juni niet langer mogelijk om de regeling met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 aan te vragen. Voor de gemeente Brummen voert het Regionaal Ondernemerssteunpunt (GROS) de regeling uit. Het GROS is een onderdeel van de gemeente Apeldoorn.

Tozo inkomensondersteuning voor het eerst aanvragen 

Wilt u de inkomensondersteuning aanvragen en heeft u deze voor 1 juni 2020 niet ontvangen? Dan kunt u het Tozo aanvraagformulier invullen. Dit verloopt via de website van de gemeente Apeldoorn.

Tozo inkomensondersteuning verlengen 

Heeft u voor 1 juni al wel aanspraak gemaakt op de regeling? Dan hoeft u niet opnieuw een volledige aanvraag te doen. U kunt dan een verlenging aanvragen met de toevoeging van het inkomen van een eventuele partner. Hiervoor kunt u het Tozo verlenging-formulier invullen. Dit verloopt via de website van de gemeente Apeldoorn.

Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening bedraagt maximaal €10.157,-. Het bedrag moet wel terugbetaald worden. De lening heeft een maximale looptijd van drie jaar en kent een rentepercentage van 2%.

U kunt de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via het aanvraagformulier. Na ongeveer 10 werkdagen neemt BTBedrijfsadvies contact met u op over de lening. Dit bedrijf helpt ons met de aanvragen. Het duurt ongeveer drie weken om uw aanvraag af te handelen. Loopt u vast bij uw aanvraag door een technisch probleem in het systeem, stuur een e-mail naar gros@apeldoorn.nl.

Heeft u al eerder een lening voor bedrijfskapitaal ontvangen, maar nog niet het maximale bedrag van €10.157,- bereikt? Dan kunt u een tweede aanvraag voor de lening doen. Daarbij geldt dat de hoogte van beide leningen samen niet hoger dan €10.157,- kan zijn.

Afhandeling
Zodra deze gegevens bij ons binnen zijn, handelt Het GROS uw aanvraag zo snel mogelijk af. Het GROS streeft naar een afhandeltermijn van maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de stukken, maar gezien de grote drukte kan dit ook iets langer duren. Wij danken u voor uw begrip. Op de website van de gemeente Apeldoorn heeft het GROS daarnaast een overzicht geplaatst met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Alle ondernemers die gemeentelijke belastingen in Brummen betalen kunnen op aanvraag 3 maanden uitstel van betaling krijgen. De betaling hiervan wordt vervolgens verspreid over de resterende maanden. Dit geldt voor alle gemeentelijke belastingen (OZB, BIZ en Afvalstoffenheffing). Heeft u een belastingaanslag die zowel zakelijke als privécomponenten bevat? Dan geldt het aanvragen van uitstel ook voor de privécomponenten. U kunt een aanvraag indienen via belastingen@brummen.nl. Vermeldt hierbij uw aanslagnummer. De medewerkers van belastingen bevestigen uw aanvraag per mail.

Voorlopige aanslag toeristenbelasting

Voor alle ondernemers die te maken hebben met een voorlopige aanslag van de toeristenbelasting:  Omdat het vakantieseizoen voorlopig nog ongewis is versturen wij de voorlopige aanslag voor het jaar 2020 pas op 30 september. Wij baseren de aantallen niet zoals gebruikelijk op die van het voorgaande jaar. Maar aan het einde van het hoogseizoen wordt gekeken naar een realistisch aantal voorlopig in rekening te brengen overnachtingen. Op die manier hopen wij u extra ruimte te geven binnen uw liquiditeit.

Facturatie

Ook in deze tijd proberen wij onze facturen van (lokale) ondernemers met de grootst mogelijke snelheid (zoals gebruikelijk) te betalen.

Contact met de gemeente Brummen

Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie? Neem dan contact met ons op tijdens onze openingstijden. Vraag naar onze bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob.

Landelijke hulp

Van 1 juni tot 30 september 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is 1 miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL ging met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de 2 regelingen overlappen dus deels.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.

NOW wordt verlengd, regels ontslagboete aangepast

Ook de NOW krijgt komende zomer een vervolg, deze kun je over de periode juni, juli, augustus en september 2020 aangevragen. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

  • De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
  • Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 4 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Daarover lees je meer op onze regelingenpagina.

Meer geld voor startupregeling COL

Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd.

TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)

De TOFA is een tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Met deze regeling worden flexwerkers geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen over de periode maart, april, mei 2020. De tegemoetkoming wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van 3 maanden, maar wordt in 1 keer uitbetaald. De TOFA bedraagt 550 euro bruto per maand; U ontvangt dus eenmalig 3 x 550 = 1.650 euro bruto.

Bekijk  hier of u in aanmerking komt. En klik hier voor het aanvraagformulier.

Algemene informatie

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland

Lees hier de laatste informatie over de gemeentelijke dienstverlening.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren