Ga naar de inhoud

Ondernemers en het coronavirus

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen. Lees op deze pagina meer over ondernemen en het coronavirus. Algemene informatie over het coronavirus vindt u hier.

"Met dit bericht wil ik u en alle andere ondernemers in de gemeente Brummen, mede namens het college van burgemeester en wethouders, sterkte wensen om deze lastige periode te overbruggen en de moeilijke beslissingen en keuzes die u nu misschien moet maken," aldus wethouder economie Van Burgsteden. 

Lokale hulp

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)

Voor wie?

Tozo is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien tijdens deze coronacrisis. AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

Tozo 3

Alle voorwaarden die golden bij Tozo 2 zijn ook nu weer bij Tozo 3 van kracht. Ook is de verlenging van de Tozo 3-uitkering vastgesteld op maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk een verlenging van de Tozo-uitkering aan te vragen (Tozo 3).

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u bekijken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook financiële ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Hoe werkt het?

De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat uw totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als u tevens salaris ontvangt uit loondienst en uw totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, komt u aanmerking voor deze regeling. Mits u aan de voorwaarden voldoet. Op een lening voor bedrijfskapitaal kunt u een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Hoe doet u een aanvraag?

Het aanvragen van de Tozo verloopt via de gemeente. Voor de gemeente Brummen voert het Regionaal Ondernemerssteunpunt (GROS) de regeling uit. Het GROS is een onderdeel van de gemeente Apeldoorn. U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat Tozo 2 voor bepaalde tijd is toegekend. Daarom gaan we opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met ingang van 1 oktober 2020 met het verkorte aanvraagformulier. Is uw (gezamenlijk) inkomen beneden het sociaal minimum dan kunt u via de website www.hetgros.nl een aanvraag voor Tozo 3 indienen. Dit moet u doen met uw DigiD.

Hoe kunt u (aanvullend) krediet aanvragen?

Tevens is het mogelijk om tot en met 31 maart 2021 een krediet aan te vragen via onze website  www.hetgros.nl. Hier vindt u ook alle informatie. Dit moet u doen met uw DigiD. Naast het meesturen van de gevraagde bescheiden is het ook van groot belang dat u bij de aanvraag een goede berekening en onderbouwing geeft van de lopende bedrijfslasten die u niet kunt betalen. 

Afhandeling

Zodra deze gegevens bij ons binnen zijn, handelt Het GROS uw aanvraag zo snel mogelijk af. Het GROS streeft naar een afhandeltermijn van maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de stukken, maar gezien de grote drukte kan dit ook iets langer duren. Wij danken u voor uw begrip. Op de website van de gemeente Apeldoorn heeft het GROS daarnaast een overzicht geplaatst met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Alle ondernemers die gemeentelijke belastingen in Brummen betalen kunnen op aanvraag 3 maanden uitstel van betaling krijgen. De betaling hiervan wordt vervolgens verspreid over de resterende maanden. Dit geldt voor alle gemeentelijke belastingen (OZB, BIZ en Afvalstoffenheffing). Heeft u een belastingaanslag die zowel zakelijke als privécomponenten bevat? Dan geldt het aanvragen van uitstel ook voor de privécomponenten. U kunt een aanvraag indienen via belastingen@brummen.nl. Vermeldt hierbij uw aanslagnummer. De medewerkers van belastingen bevestigen uw aanvraag per mail.

Voorlopige aanslag toeristenbelasting

Voor alle ondernemers die te maken hebben met een voorlopige aanslag van de toeristenbelasting:  Omdat het vakantieseizoen voorlopig nog ongewis is versturen wij de voorlopige aanslag voor het jaar 2020 pas op 30 september. Wij baseren de aantallen niet zoals gebruikelijk op die van het voorgaande jaar. Maar aan het einde van het hoogseizoen wordt gekeken naar een realistisch aantal voorlopig in rekening te brengen overnachtingen. Op die manier hopen wij u extra ruimte te geven binnen uw liquiditeit.

Facturatie

Ook in deze tijd proberen wij onze facturen van (lokale) ondernemers met de grootst mogelijke snelheid (zoals gebruikelijk) te betalen.

Contact met de gemeente Brummen

Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie? Neem dan contact met ons op tijdens onze openingstijden. Vraag naar onze bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob.

Landelijke hulp

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan van 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De TVL regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.

NOW wordt verlengd, regels aangepast

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021 onder de naam NOW 3. De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kunt u de keuze maken of u een aanvraag doet. Doel van de NOW 3 is werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, maar ook werkgevers en werknemers voor te bereiden op ‘de nieuwe economische situatie’, aldus het kabinet. De aangepaste regels zijn hier terug te lezen

Uitstel betaling belasting

Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel is mogelijk tot 1 oktober. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld komt er volgens het kabinet een ‘ruimhartige aflossingsregeling’ voor de opgebouwde schuld van 24 maanden (termijnen), vanaf 1 januari 2021. Als ondernemers niet kunnen aflossen in die periode, zijn er maatwerkoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door langer uitstel. Voor die aflossingsperiode van 24 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan. In totaal is bij bijna 13 miljard euro aan uitstaande belastingschulden om uitstel verzocht.

Kleine Kredietregeling Corona garantieregeling (KKC)

Voor wie?

Deze regeling is voor kleine, in de kerngezonde bedrijven, die behoefte aan liquiditeit hebben als gevolg van de coronacrisis. Hiermee (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. Tot dusver kwamen kleine bedrijven lastig aan krediet.

De overheid staat voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Ondernemers (in een bv of nv) moeten persoonlijk borg staan voor 10% van de lening. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 100%. 

Waar moet u aan voldoen?

  • Voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK
  • Een minimale jaaromzet hebben van 50.000 euro
  • Voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest
  • Voldoende terugbetalingscapaciteit te hebben

Hoe doet u een aanvraag?

Aanvragen doet u bij: Rabobank, New 10 (ABN AMRO), ING, Kredietunie Groningen, de Volksbank en Triodos Bank.

Ontwikkeladvies

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, zich aanmelden voor gratis ontwikkeladvies. De tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van ontwikkeladvies' geeft de mogelijkheid tot een eventuele (her)orientatie op uw arbeidsmarktpositie. Meer info staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Algemene informatie

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland

Lees hier de laatste informatie over de gemeentelijke dienstverlening.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren