Ga naar de inhoud

Ondernemers en het coronavirus

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen. Lees op deze pagina meer over ondernemen en het coronavirus. Algemene informatie over het coronavirus vindt u hier.

Update 17 december:

"De schroef wordt deze week nog eens verschrikkelijk aangedraaid. Ik hoop dat deze strenge lockdown zorgt voor het verlangde kantelpunt en het aantal besmettingen snel naar beneden duwt. Want aan de ene kant snappen we allemaal waarom deze maatregelen nodig zijn, aan de andere kant doet het pijn om te zien wat dit betekent voor onze economie en de cultuur. Samen met mijn collega`s leef ik mee met de getroffen sectoren. In het bijzonder de horeca die al zo lang in een benarde situatie zit.

We weten inmiddels dat er meer kracht zit in het collectief. Wellicht kunt u als ondernemers met elkaar afspraken maken om in het bezorgen van producten samen te werken. Zoek elkaar op! Dat is wellicht ook aantrekkelijker qua kosten. En kunt of wilt u de omslag naar online niet zelf maken? Dan biedt een initiatief als www.kooplokaalbrummen.nl u de mogelijkheid om online uw onderneming en producten eenvoudig onder de aandacht te brengen.

Het motto wordt daardoor: bestel online, koop lokaal. Dit dragen wij de komende week ook uit naar onze inwoners. Voor de winkels die wel open zijn zoals de supermarkten, slagers en bakkers doen wij een oproep aan inwoners om het doen van kerstinkopen zoveel mogelijk te spreiden. 

Op deze pagina lichten wij nog even kort de geldende regels toe sinds dinsdag 15 december. Daarnaast attenderen wij u op de heropening van de NOW regeling. Maak hier indien nodig gebruik van.

Houd vol en de blik vooruit vanuit gezondheid, veiligheid en economie. Ik wens u fijne feestdagen toe en vooral een gezond en succesvol 2021!"

Ine van Burgsteden

Wethouder Financiën, Economische Zaken, Toerisme, Mobiliteit gemeente Brummen

Aangescherpte regels voor detailhandel

In deze strenge lockdown is de detailhandel gesloten. Voor een aantal winkels geldt een uitzondering. Winkels die voorzien in de eerste levensbehoefte zijn essentiële winkels en mogen wel open. Dit zijn bijvoorbeeld supermarkten, bakkers, tankstations en apotheken. Voor de volledige lijst, kijk hier. Omdat hier na de aankondiging onduidelijkheid over ontstond, heeft de regering woensdag 16 december de regels aangescherpt. Hieronder geven wij deze aangescherpte regels weer.

Het 70% criterium

Winkels in de levensmiddelenbranche, drogisterijen en dierspeciaalzaken mogen openblijven. Maar dat geldt alleen voor de winkels die in hoofdzaak (meer dan 70% omzet, pre-lockdown) levensmiddelen (eten en drinken), drogisterijartikelen (zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen – niet zijnde cosmetica en parfums - , en schoonmaakmiddelen) en diervoeding verkopen.

Bij het vaststellen van het 70%-criterium gaat het dus om de feitelijke situatie over langere tijd. Dat betekent dat wordt uitgegaan van uw omzetsituatie vóór de maatregelen op 15 december 2020. Het gaat daarbij om de vestiging of het filiaal, niet de keten of het concern.

Openingstijden

Alle winkels sluiten om uiterlijk 20.00 uur. Voor winkels die 70% of meer levensmiddelen (eten en drinken) verkopen geldt een uitzondering, zij mogen langer open zijn. Tussen 20.00 en 6.00 uur mag er echter geen alcohol verkocht of bezorgd worden. We willen u meegeven  om uw klanten zo goed als mogelijk te spreiden. Dit kan bijvoorbeeld door extra koopavonden in te voeren.

Assortimentsuitbreiding

Het uitbreiden van het assortiment in supermarkten met nonfood artikelen is niet toegestaan.

Toezicht en Handhaving

Vanuit de regio wordt hier dan ook vanaf dinsdag op worden gecontroleerd. Dar waar nodig wordt handhavend opgetreden.

Welke winkels moeten dus dicht?

Dat geldt voor alle winkels die onder de 70% grens omzet zitten met levensmiddelen, drogisterijartikelen en/of diervoeding. Deze zijn volgens de Rijksoverheid op dit moment de zogeheten niet-essentiële winkels. Deze winkels moeten gesloten zijn tot en met 19 januari 2021.

Welke contactberoepen mogen wel/niet werken?

Mensen die contactberoepen uitoefenen zoals kappers, tatoeëerders en nagelstylisten mogen op dit moment niet werken. Uitgezonderd zijn (para)medische contactberoepen. Dit zijn contactberoepen

waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van enkele zorgwetten of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Ook opticiens, audiciens en dierenartsen zijn uitgezonderd van het verbod. Voor een overzicht van de contactberoepen die wel mogen werken, klik hier.

Wat mag in de buitenlucht?

In de buitenlucht zijn alleen vergunningsplichtige (week)markten voor levensmiddelen toegestaan. In de buitenlucht is daarnaast, als het gaat om detailhandel, uitsluitend de verkoop van bloemen en kerstbomen toegestaan. Voor de duidelijkheid: dit laatste geldt alleen voor zover buitenverkoop voor de winkel van de bloemist, dus niet op een markt.

Niet afhalen, wel bezorgen

Voor die winkels die gesloten zijn geldt ook dat afhalen niet mag. Het thuisbezorgen van bestellingen mag wel. Afhalen is uitsluitend toegestaan voor vooraf bestelde of gereserveerde artikelen in doe-het-zelfartikelen (zoals bouwmarkten), bibliotheken en winkels voor diervoeding van hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren. Daarnaast blijven alleen voor eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops de al geldende afhaalmogelijkheden gelden.

Servicepunten voor pakketten en brieven

De verwachting is dat veel meer online besteld wordt. Om de drukte bij ophaal- en retourpunten te spreiden, kunnen servicepunten voor pakketten en brieven open blijven.  Andere functies van een winkel mogen niet open. Een boekhandel mag bijvoorbeeld alleen open als servicepunt voor de pakketten en niet om tijdschriften en boeken te verkopen. Pakketjes die nog bij winkels liggen (en niet aangeboden zijn bij de postaanbieder), mogen door de winkelier zelf bezorgd worden.

Fotografen

Fotografen mogen alleen open voor het maken van pasfoto’s voor identiteits- en reisdocumenten.

Kerstborrels

De laatste weken van december staan traditiegetrouw in het teken van de kerstborrel. De huidige coronamaatregelen laten een fysieke kerstborrel echter niet toe omdat het hierbij niet gaat om noodzakelijke werkzaamheden. Wij verzoeken u daarom om te werken met alternatieven zoals bijvoorbeeld een digitale kerstborrel of drive-thru voor het ophalen van kerstpakketten.

Thuiswerken

Premier Mark Rutte wees maandag nogmaals op het belang om zoveel mogelijk thuis te werken. Geef uw medewerkers daarom, daar waar mogelijk, de ruimte om thuis te werken. Zo dragen we allemaal bij aan het verminderen van het aantal reisbewegingen.

Lokale hulp

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)

Voor wie?

Tozo is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien tijdens deze coronacrisis. AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

Tozo 3

Alle voorwaarden die golden bij Tozo 2 zijn ook nu weer bij Tozo 3 van kracht. Ook is de verlenging van de Tozo 3-uitkering vastgesteld op maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk een verlenging van de Tozo-uitkering aan te vragen (Tozo 3).

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u bekijken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook financiële ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Hoe werkt het?

De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat uw totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als u tevens salaris ontvangt uit loondienst en uw totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, komt u aanmerking voor deze regeling. Mits u aan de voorwaarden voldoet. Op een lening voor bedrijfskapitaal kunt u een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Hoe doet u een aanvraag?

Het aanvragen van de Tozo verloopt via de gemeente. Voor de gemeente Brummen voert het Regionaal Ondernemerssteunpunt (GROS) de regeling uit. Het GROS is een onderdeel van de gemeente Apeldoorn. U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat Tozo 2 voor bepaalde tijd is toegekend. Daarom gaan we opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met ingang van 1 oktober 2020 met het verkorte aanvraagformulier. Is uw (gezamenlijk) inkomen beneden het sociaal minimum dan kunt u via de website www.hetgros.nl een aanvraag voor Tozo 3 indienen. Dit moet u doen met uw DigiD.

Hoe kunt u (aanvullend) krediet aanvragen?

Tevens is het mogelijk om tot en met 31 maart 2021 een krediet aan te vragen via onze website  www.hetgros.nl. Hier vindt u ook alle informatie. Dit moet u doen met uw DigiD. Naast het meesturen van de gevraagde bescheiden is het ook van groot belang dat u bij de aanvraag een goede berekening en onderbouwing geeft van de lopende bedrijfslasten die u niet kunt betalen. 

Afhandeling

Zodra deze gegevens bij ons binnen zijn, handelt Het GROS uw aanvraag zo snel mogelijk af. Het GROS streeft naar een afhandeltermijn van maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de stukken, maar gezien de grote drukte kan dit ook iets langer duren. Wij danken u voor uw begrip. Op de website van de gemeente Apeldoorn heeft het GROS daarnaast een overzicht geplaatst met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Alle ondernemers die gemeentelijke belastingen in Brummen betalen kunnen op aanvraag uitstel van betaling krijgen tot 1 juli 2021. Dit geldt voor alle gemeentelijke belastingen (OZB, BIZ en Afvalstoffenheffing). Heeft u een belastingaanslag die zowel zakelijke als privécomponenten bevat? Dan geldt het aanvragen van uitstel ook voor de privécomponenten. U kunt een aanvraag indienen via teambelastingen@cannockchase.nl. Vermeld hierbij uw aanslagnummer. 

Voorlopige aanslag toeristenbelasting

Voor alle ondernemers die te maken hebben met een voorlopige aanslag van de toeristenbelasting:  Omdat het vakantieseizoen voorlopig nog onzeker is versturen wij de voorlopige aanslag voor het jaar 2021 op een later moment dan gebruikelik. Wij baseren de aantallen niet zoals gebruikelijk op die van het voorgaande jaar. Maar aan het einde van het hoogseizoen wordt gekeken naar een realistisch aantal voorlopig in rekening te brengen overnachtingen. Op die manier hopen wij u extra ruimte te geven binnen uw liquiditeit.

Facturatie

Ook in deze tijd proberen wij onze facturen van (lokale) ondernemers met de grootst mogelijke snelheid (zoals gebruikelijk) te betalen.

Contact met de gemeente Brummen

Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie? Neem dan contact met ons op tijdens onze openingstijden. Vraag naar onze bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob.

Landelijke hulp

NOW wordt verlengd, regels aangepast

Het loket om NOW 3.1 aan te vragen wordt in verband met de lockdown heropend van dinsdag 15 december tot en met 27 december.Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Klik hier voor meer informatie.

Uitstel betaling belasting

Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel is mogelijk tot 1 oktober. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld komt er volgens het kabinet een ‘ruimhartige aflossingsregeling’ voor de opgebouwde schuld van 24 maanden (termijnen), vanaf 1 januari 2021. Als ondernemers niet kunnen aflossen in die periode, zijn er maatwerkoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door langer uitstel. Voor die aflossingsperiode van 24 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan. In totaal is bij bijna 13 miljard euro aan uitstaande belastingschulden om uitstel verzocht.

Kleine Kredietregeling Corona garantieregeling (KKC)

Voor wie?

Deze regeling is voor kleine, in de kerngezonde bedrijven, die behoefte aan liquiditeit hebben als gevolg van de coronacrisis. Hiermee (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. Tot dusver kwamen kleine bedrijven lastig aan krediet.

De overheid staat voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Ondernemers (in een bv of nv) moeten persoonlijk borg staan voor 10% van de lening. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 100%. 

Waar moet u aan voldoen?

  • Voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK
  • Een minimale jaaromzet hebben van 50.000 euro
  • Voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest
  • Voldoende terugbetalingscapaciteit te hebben

Hoe doet u een aanvraag?

Aanvragen doet u bij: Rabobank, New 10 (ABN AMRO), ING, Kredietunie Groningen, de Volksbank en Triodos Bank.

Ontwikkeladvies

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, zich aanmelden voor gratis ontwikkeladvies. De tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van ontwikkeladvies' geeft de mogelijkheid tot een eventuele (her)orientatie op uw arbeidsmarktpositie. Meer info staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Algemene informatie

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland

Lees hier de laatste informatie over de gemeentelijke dienstverlening.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren