Ga naar de inhoud

Huidige coronamaatregelen

De huidige coronamaatregelen vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid. Laat uw medewerkers zo veel mogelijk thuis werken tenzij het niet anders kan. Houd 1,5 meter afstand. Openingstijden voor niet-essentiële winkels van 05:00 tot 17:00uur. Essentiële winkels van 05:00 tot 20:00uur. 

Regelingen, steun- en herstelpakket

Alle lopende financiële regelingen van de Rijksoverheid en regelingen die inmiddels gesloten zijn, vindt u hier.
Een overzichtelijk informatieblad over coronasteun voor ondernemers is hier te vinden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4-2021)

Alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen in het 4e kwartaal van 2021 TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Vanwege de impact van de maatregelen in november 2021, heeft het kabinet besloten om de eerder aangekondigde VLN-steunregeling voor het 4e kwartaal van 2021 niet te openen. In plaats daarvan wordt de regeling omgezet in TVL voor het 4e kwartaal en uitgebreid. Aanvragen kan hier.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW5)

Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 (ze-vende aanvraagperiode) is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschik Zelfstandige

Hebt u als ondernemer financiële ondersteuning nodig? De gemeente kan u mogelijk helpen met een Bbz inko-mensaanvulling, Bbz bedrijfskrediet of een IOAZ-uitkering. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om Bbz of IOAZ te krijgen. Lees meer over Bbz en IOAZ en over de voorwaarden.

U kunt Bbz of IOAZ aanvragen via Het Gros. Het Gros heeft hiervoor informatie van u nodig. Voor Bbz of IOAZ moet u meer informatie aanleveren dan voor bijvoorbeeld de Tozo. Een Bbz- of IOAZ-aanvraag kost ook meer tijd. U kunt op deze website eerst een check doen of u in aanmerking komt voor Bbz of IOAZ.

KKC: kredietregeling voor kleine leningen

Met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen kleine, in de kern gezonde bedrijven leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro afsluiten bij financiers. Dit gaat met de KKC sneller dan normaal, en tegen relatief gunstige voorwaarden.

Aanvraagproces

Voor je aanvraag kun je in ieder geval terecht bij Rabobank, ABN AMRO, ING, De Volksbank en Triodos Bank. De regeling staat open tot 31 december 2021. Bij de financiers kun je terecht voor meer informatie. Kijk voor meer informatie op deze pagina van de Rijksoverheid.

Coronasteun terugbetalen; dit moet u weten

Heeft u financiële steun van de overheid gekregen om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW, TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling. Eind september 2021 zijn veel regelingen gestopt. Sommige regelingen moet u terug-betalen. En als u een belastingschuld heeft, moet u die aflossen. Lees op deze pagina van de Kamer van Koophandel meer over het terugbetalen van coronasteun. 

Online adviestools voor ondernemers

KVK Regelingencheck 

Een overzicht met de belangrijkste regelingen en een link naar de pagina met uitgebreide informatie per regeling. Klik hier om naar de pagina te gaan.

KVK Zwaar weer routewijzer

Deze tool geeft advies en informatie voor bedrijven die in zwaar weer verkeren op basis van 4 aspecten van uw onderneming: klanten, businessmodel, financiën en wendbaarheid. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Ontwikkeladvies

Werk naar werk

Nu door de COVID-crisis meer mensen hun baan dreigen te verliezen, is het van belang om te kunnen werken aan een andere toekomst. Stages en leerwerkplekken én regionale werk-naar werk-trajecten kunnen werkzoekenden daarbij helpen. Klik hier voor meer informatie.

Algemene informatie

Relevante links

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

•    Kamer van Koophandel of bel 0800 - 2117
•    MKB-Nederland
•    Werkgeversvereniging AWVN 
•    VNO-NCW

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Recreatieondernemers kunnen terecht bij HISWA-RECRON.

Lees hier de laatste informatie over de gemeentelijke dienstverlening.