Ga naar de inhoud

Ondernemers en het coronavirus

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen. Lees op deze pagina meer over ondernemen en het coronavirus. Algemene informatie over het coronavirus vindt u hier.

De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. Daarom wil het kabinet de coronamaatregelen stap voor stap loslaten. Dit gebeurt voorzichtig. Want als maatregelen te snel worden losgelaten, kan het aantal mensen met corona weer toenemen. Om zo veel mogelijk duidelijkheid te geven, heeft het kabinet een stappenplan ontwikkeld. Wat het stappenplan voor uw organisatie betekent, kunt u vinden op deze pagina van Rijksoverheid.nl.

Mochten er na het lezen onduidelijkheden ontstaan, kunt u mailen naar corona@brummen.nl
 

Lokale hulp

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)

Voor wie?

Tozo is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien tijdens deze coronacrisis. AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

Tozo 4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze uitkering vult het inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. Voor de maanden april, mei en juni 2021 kunt u tot maximaal 1 juli 2021 Tozo 4 aanvragen. Voor de gemeente Brummen loopt dit via het GROS.

Nieuwe aanvraag

Als u niet eerder een Tozo-uitkering heeft ontvangen of als u Tozo-uitkering drie maanden of langer geleden is beëindigd, moet u een volledige nieuwe aanvraag Tozo 4 indienen. Gaat het om een nieuwe of aanvullende aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal? Ook dan moet het volledige aanvraagformulier Tozo 4 worden ingevuld.

Verlenging

Heeft u in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 Tozo 3 ontvangen en wilt u Tozo 4 aanvragen dan moet u een verlengingsaanvraag indienen. Heeft u een uitkering Tozo ontvangen en is de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de nieuwe uitkering Tozo 4 wil laten ingaan korter dan 3 maan-den? Dan kunt u als zelfstandige gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier voor verlenging van deze Tozo-uitkering.
Heeft u eerder een uitkering Tozo 1, 2, of 3 ontvangen en is de tijd tussen de eerdere uitkering en deze nieuwe uitkering 3 maanden of langer? Dan dient u gebruik te maken van het volledige aanvraagformulier.

Terugwerkende kracht

U kunt Tozo 4 met terugwerkende kracht aanvragen. Dat is mogelijk tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand over de periode vanaf 1 april. Over de maand maart kan dus niet met terugwerkende kracht TOZO-4 worden aangevraagd. Tozo 3 kan ook niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Periode aanvraag en toekenning

Tozo 4 kunt u aanvragen vanaf 1 april t/m 30 juni 2021. De Tozo 4-uitkering kan voor maximaal 3 kalendermaanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend. Na 30 juni 2021 is géén aanvraag voor een uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal in het kader van Tozo 4 meer mogelijk.

Afhandeling

Zodra deze gegevens bij ons binnen zijn, handelt Het GROS uw aanvraag zo snel mogelijk af. Het GROS streeft naar een afhandeltermijn van maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de stukken, maar gezien de grote drukte kan dit ook iets langer duren. Wij danken u voor uw begrip. 

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Alle ondernemers die gemeentelijke belastingen in Brummen betalen kunnen op aanvraag uitstel van betaling krijgen tot 1 juli 2021. Dit geldt voor alle gemeentelijke belastingen (OZB, BIZ en Afvalstoffenheffing). Heeft u een belastingaanslag die zowel zakelijke als privécomponenten bevat? Dan geldt het aanvragen van uitstel ook voor de privécomponenten. U kunt een aanvraag indienen via teambelastingen@cannockchase.nl. Vermeld hierbij uw aanslagnummer. 

Voorlopige aanslag toeristenbelasting

Voor alle ondernemers die te maken hebben met een voorlopige aanslag van de toeristenbelasting:  Omdat het vakantieseizoen voorlopig nog onzeker is versturen wij de voorlopige aanslag voor het jaar 2021 op een later moment dan gebruikelik. Wij baseren de aantallen niet zoals gebruikelijk op die van het voorgaande jaar. Maar aan het einde van het hoogseizoen wordt gekeken naar een realistisch aantal voorlopig in rekening te brengen overnachtingen. Op die manier hopen wij u extra ruimte te geven binnen uw liquiditeit.

Facturatie

Ook in deze tijd proberen wij onze facturen van (lokale) ondernemers met de grootst mogelijke snelheid (zoals gebruikelijk) te betalen.

Contact met de gemeente Brummen

Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie? Neem dan contact met ons op tijdens onze openingstijden. Vraag naar onze bedrijfscontactfunctionaris Rémon Ridder.

Landelijke hulp

NOW-5

De vijfde periode voor loonsteun kan worden aangevraagd voor de periode april, mei en juni 2021. Aanvragen kan bij het UWV vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021. Alle informatie, voorwaarden, rekenhulp en een link naar het aanvraagformulier vindt u via deze link.

Kleine Kredietregeling Corona garantieregeling (KKC)

Voor wie?

Deze regeling is voor kleine, in de kerngezonde bedrijven, die behoefte aan liquiditeit hebben als gevolg van de coronacrisis. Hiermee (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. Tot dusver kwamen kleine bedrijven lastig aan krediet.

De overheid staat voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Ondernemers (in een bv of nv) moeten persoonlijk borg staan voor 10% van de lening. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 100%. 

Waar moet u aan voldoen?

  • Voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK
  • Een minimale jaaromzet hebben van 50.000 euro
  • Voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest
  • Voldoende terugbetalingscapaciteit te hebben

Hoe doet u een aanvraag?

Aanvragen doet u bij: Rabobank, New 10 (ABN AMRO), ING, Kredietunie Groningen, de Volksbank en Triodos Bank.

Ontwikkeladvies

Nu door de COVID-crisis meer mensen hun baan dreigen te verliezen is het van belang om te kunnen werken aan een andere toekomst. Stages en leerwerkplekken én regionale werk-naar werk-trajecten kunnen werkzoekenden daarbij helpen. Klik hier voor meer informatie.  

TVL Q1 en Q2 2021

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven in het Handelsregister van KVK. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun.

TVL voor Q1-2021 kunt u aanvragen tot 18 mei 2021 17:00 uur.
TVL voor Q2-2021 kunt u naar verwachting vanaf de tweede helft van mei 2021 aanvragen.
Aanvragen lopen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie via deze link

Let op: heeft u voor Q3-2020 TVL aangevraagd? Geef dan voor de sluitingsdatum van 1 juni 2021 de daadwerkelijke omzet door om de definitieve subsidie te bepalen. Het mogelijke verschil wordt dan verrekend.

SMART Overbruggingsplan MKB 

Provincie Gelderland zet € 2 miljoen in om bedrijven te helpen sterker uit de coronacrisis te komen. De nieuwe COVID-regeling helpt mkb-bedrijven om hun bedrijf klaar te maken voor een toekomst na corona. Ze kunnen een bijdrage van maximaal € 25.000 aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een overbruggingsplan om sterker uit de coronacrisis te komen. Hiermee kunnen ze de manier waarop processen in hun bedrijf gaan vernieuwen en investeren in om- en bijscholing. Hierdoor zijn hun medewerkers flexibeler en breder inzetbaar. De provincie heeft de subsidieregeling op 3 mei 2021 opengesteld. De nieuwe COVID-regeling is aanvullend op het landelijke steun- en herstelpakket.
Update: de regeling is tijdelijk gesloten omdat het beschikbare budget bijna is besteed. 
Eind mei/begin juni is er meer duidelijkheid hierover. Kijk op deze pagina voor de meest actuele informatie. 

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Heeft u door de coronacrisis veel minder inkomsten en kunt u daardoor noodzakelijke kosten zoals de huur of hy-potheekrente niet meer betalen? Bieden andere regelingen geen of onvoldoende een oplossing? Dan kan de Tijde-lijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.
TONK is er voor huishoudens en voor ondernemers. De hoogte van de uitkering hangt af van uw huidige inkomsten en uw vaste lasten. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw woonlasten, uw kosten voor levensonderhoud, de premie voor zorgverzekering, de kosten voor warmte, water en elektriciteit en eventueel een arbeidsongeschiktheidsver-zekering als u als zelfstandige werkt. De bijdrage die u krijgt, is nooit hoger dan het verschil met uw inkomen vóór corona. U hoeft het geld niet terug te betalen. TONK gaat over de periode van 1 januari tot 30 juni 2021.  

TONK aanvragen

De gemeente Apeldoorn voert voor de gemeente Brummen de TONK uit. Kijk voor meer informatie en ondersteuning op deze pagina: www.apeldoorn.nl/tonk

KKC: kredietregeling voor kleine leningen

Met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen kleine, in de kerngezonde bedrijven leningen tus-sen de 10.000 en 50.000 euro afsluiten bij financiers. Dit gaat met de KKC sneller dan normaal, en tegen relatief gunstige voorwaarden.

Doelgroep

De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat naar schatting om enkele tien-duizenden ondernemingen in Nederland. Financiers maken relatief hoge kosten onder andere bij de beoordeling van kleine kredieten. Hierdoor komt dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is.

Aanvraagproces

Voor je aanvraag kun je in ieder geval terecht bij Rabobank, ABN AMRO, ING, De Volksbank en Triodos Bank. Bij de financiers kun je terecht voor meer informatie. Kijk voor meer informatie op deze pagina van de Rijksoverheid.

Totaal overzicht lopende regelingen

Een (PDF) overzicht van het totale landelijke steunpakket en de laatste informatie hieromtrent kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.

Online adviestools voor ondernemers

  • KVK Regelingencheck: Een overzicht met de belangrijkste regelingen en een link naar de pagina met uitgebreide informatie per regeling.
  • KVK Zwaar weer routewijzer: Deze tool geeft advies en informatie voor bedrijven die in zwaar weer verkeren op basis van 4 aspecten van uw onderneming: klanten, businessmodel, financiën en wendbaarheid. 
  • Corona calculator: Krijg inzicht in relevante steunregelingen van de overheid en financiële instellingen met deze calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Algemene informatie

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland

Lees meer over onze dienstverlening.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren