Ga naar de inhoud

Regeling meerkosten door corona

Net als voorgaande jaren hebben de VNG en het Rijk voor het derde jaar afspraken gemaakt over het bieden van financi├źle zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg en ondersteuning te verlenen voor diegenen waarvoor dit noodzakelijk is. Zorgregio MIJ/OV past namens de deelnemende gemeenten, waaronder de gemeente Brummen, de meerkostenregeling van 2021 inhoudelijk aan. De nieuwe regeling is momenteel in ontwikkeling. We streven ernaar de regeling eind september klaar te hebben en te publiceren op onze website. Kijk voor meer info op www.zorgregiomijov.nl.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor aanbieders die zorg/ondersteuning leveren op basis van de Raam-overeenkomst MIJ/OV Jeugd, Wmo en MO/BW of subsidieregelingen Wmo en Jeugd en/of op basis van een begrotingssubsidie Wmo, Jeugdwet of Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen) met de gemeente Brummen en voor PGB houders die zorg en ondersteuning inkopen onder de Wmo en Jeugdwet. Ook kunnen de gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers, vervoerders voor Wmo-dagbesteding, Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in aanmerking komen voor deze regeling.

Voor de meerkostenregeling voor zorg en ondersteuning op basis van de Raamovereenkomst MIJ/OV Jeugd, Wmo en MO/BW is verder de informatie te vinden op www.zorgregiomijov.nl.

Wat zijn meerkosten?

Meerkosten zijn directe extra gemaakte kosten die:

  • een aanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden
  • duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM
  • onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden
  • noodzakelijk zijn om de gewenste zorg en ondersteuning te kunnen blijven continueren die voldoet aan de RIVM-richtlijnen
  • niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de tijdelijke declaratieregeling (inclusief continu├»teitsbijdrage) of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis.

Wat is de procedure voor het aanvragen van compensatie meerkosten?

Voor het aanvragen van compensatie meerkosten moet gebruik gemaakt worden van het voorgeschreven aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de website www.zorgregiomijov.nl. Zorgaanbieders die vallen onder de Raamovereenkomst MIJOV Jeugd, Wmo en MO/BW sturen de aanvraag naar de zorgregio.