Ga naar de inhoud

Regelingen voor sportverenigingen

De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO). Voor amateursportorganisaties die ten minste 20% aan omzet hebben verloren. Bijdrage tussen € 1.500,- en € 3.500,- per organisatie, afhankelijk van de doorlopende lasten. De openstelling van de volgende ronde (periode oktober t/m december 2020) is waarschijnlijk niet eerder dan eind februari 2021.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze noodmaatregel voorziet in het doorbetalen van de loonkosten van medewerkers die een sportaanbieder in dienst heeft. Maximaal 90% van de loonkosten.

De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS). Voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. 

De openstelling van de volgende ronde (periode oktober t/m december 2020) is waarschijnlijk niet eerder dan eind februari 2021.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit is de opvolger van de TOGS waar sommige (grotere) sportaanbieders gebruik van kunnen maken. Er moet sprake zijn van minimaal 30% omzetverlies en een minimum van € 3.000,- aan vaste lasten per kwartaal. Kijk goed of u als vereniging voldoet aan de voorwaarden. Als u al gebruik maakt van de TASO-regeling, komt u niet meer in aanmerking voor de TVL.

Kortlopende kredieten voor amateursportverenigingen

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, is er een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. Lees meer...