Ga naar de inhoud

Vervanging kanaalbruggen

Dit najaar zijn de drie kanaalbruggen over het Apeldoorns Kanaal vervangen. Het gaat om de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug. Deze voldoen na de vervanging weer helemaal aan de verkeerstechnische eisen. Ook als het gaat om het zware verkeer zoals landbouwvoertuigen. De bruggen zijn woensdag 28 februari officieel geopend.

Uitvoering

Uit onderzoek in 2008 bleek dat de drie kanaalbruggen in slechte staat waren. Doel was de drie bruggen te vervangen door nieuwe duurzame bruggen met een levensduur van 100 jaar. De gemeente heeft gekozen voor een inkoopvariant waarbij wij als opdrachtgever te maken hebben met één opdrachtnemer die de bruggen ontwerpt en bouwt. Dat is Aannemingsbedrijf Pannekoek GWW BV uit Vaassen.

Eind september 2017 zijn de eerste (zichtbare) werkzaamheden begonnen om te komen tot drie nieuwe kanaalbruggen. Omdat er bij de Coldenhovensebrug en Hallsebrug een tijdelijke noodbrug werd gebouwd, heeft het doorgaande verkeer geen noemenswaardige overlast ondervonden.

Doorgaand verkeer: geen hinder

Het volledig vervangen van de drie kanaalbruggen bestond uit het slopen van de oude bruggen en ontwikkelen en plaatsen van drie nieuwe bruggen. Voordat werd gestart met het slopen van de bruggen, werden dus twee tijdelijke verkeersbruggen geplaatst. Deze tijdelijke bruggen waren vergelijkbaar met de tijdelijke brug die al naast de Eerbeeksebrug lag. Door het plaatsen van deze tijdelijke bruggen was er zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden voor het doorgaand verkeer.

Bovenbouw

Binnen het beschikbare budget was het niet mogelijk om de drie bruggen met nieuwe bovenbouwen te voorzien. Het gemeentebestuur heeft onderzocht of een of enkele bestaande bovenbouwen teruggeplaatst kunnen worden. Dit was mogelijk. Na afstemming met de werkgroep Hall Leeft en Dorpsraad Eerbeek-Hall is besloten om de bestaande stalen bovenbouw van zowel de Coldenhovensebrug als de Hallsebrug te laten renoveren en terug te plaatsen. Dat is in februari 2018 gebeurd. Het terugplaatsen van de bovenbouw is puur om esthetische redenen; de bovenbouwen hebben namelijk geen functie.

Nieuwsbrief