Ga naar de inhoud

Vervangen kanaalbruggen

Dit najaar worden de drie kanaalbruggen over het Apeldoorns Kanaal vervangen. Het gaat om de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug. Deze voldoen na de vervanging weer helemaal aan de verkeerstechnische eisen. Ook als het gaat om het zware verkeer zoals landbouwvoertuigen.

Uitvoering

Uit onderzoek in 2008 bleek dat de drie kanaalbruggen in slechte staat zijn. Dit voorjaar is de gemeente gestart met een inkooptraject dat tot doel heeft de drie bruggen nog dit jaar te vervangen door nieuwe duurzame bruggen met een levensduur van 100 jaar. De gemeente heeft gekozen voor een inkoopvariant waarbij wij als opdrachtgever te maken hebben met één opdrachtnemer die de bruggen ontwerpt en bouwt. Dat is Aannemingsbedrijf Pannekoek GWW BV uit Vaassen.

Eind september 2017 zijn de eerste (zichtbare) werkzaamheden begonnen om te komen tot drie nieuwe kanaalbruggen. Het is bedoeling dat eind van dit jaar de drie bruggen gerealiseerd zijn. Omdat er bij de Coldenhovensebrug en Hallsebrug een tijdelijke noodbrug wordt gebouwd, zal het doorgaande verkeer geen noemenswaardige overlast ondervinden.

Doorgaand verkeer: geen hinder

Het volledig vervangen van de drie kanaalbruggen bestaat uit het slopen van de oude bruggen en ontwikkelen en plaatsen van drie nieuwe bruggen. Voordat wordt gestart met het slopen van de huidige bruggen, worden dus twee tijdelijke verkeersbruggen geplaatst. Deze tijdelijke bruggen zijn vergelijkbaar met de tijdelijke brug die al naast de Eerbeeksebrug ligt. Door het plaatsen van deze tijdelijke bruggen is er zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden voor het doorgaand verkeer.

Bovenbouw

Binnen het beschikbare budget was het niet mogelijk om de drie bruggen met nieuwe bovenbouwen te voorzien. Het gemeentebestuur heeft onderzocht of een of enkele bestaande bovenbouwen teruggeplaatst kunnen worden. Dit is mogelijk. Na afstemming met de werkgroep Hall Leeft en Dorpsraad Eerbeek-Hall is besloten om de bestaande stalen bovenbouw van zowel de Coldenhovensebrug als de Hallsebrug te laten renoveren en terug te plaatsen. Volgens planning gebeurt dit begin 2018. Het terugplaatsen van de bovenbouw is puur om esthetische redenen; de bovenbouwen hebben namelijk geen functie.

Meer informatie

Via onder andere een nieuwsbrief voor direct aanwonenden en een website houdt Pannekoek iedereen van dit bijzondere project op de hoogte. Daar ziet u ook hoe de bruggen er uit gaan zien. Daarnaast is Wouter van Ee centraal contactpersoon. Hij is bereikbaar via mailadres w.vanee@pannekoekgww.nl

Nieuwsbrief