Ga naar de inhoud

Zorg voor kwetsbare mensen

Bij kwetsbare mensen die thuis wonen, zoals veel ouderen, kunnen in deze tijd problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met Covid-19) of groeiende psychische problemen. Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. Uitgangspunt voor de zorg aan deze kwetsbare mensen is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. Tijdig signaleren is daarvoor cruciaal. Het is daarom van groot belang dat de wijkteams, buurtteams en de aanbieders goed en regelmatig vinger aan de pols houden bij deze mensen.

Als overheid hebben we dus extra zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vier richtlijnen opgesteld. Het RIVM heeft deze richtlijnen ook getoetst. Samen vormen de richtlijnen een Nationaal Plan van Aanpak voor kwetsbare (oudere) personen die thuis wonen, en waarbij de problemen en crisissituaties vanwege de coronamaatregelen toenemen. Het gaat om richtlijnen voor:

Uitgangspunt voor de zorg aan deze kwetsbare mensen is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. Tijdig signaleren is daarvoor cruciaal. De volgende driedeling in kwetsbaarheid van mensen thuis biedt daarvoor een handvat:

  • Kwetsbare mensen die zelf een goed netwerk hebben en zich langer met ondersteuning vanuit netwerk en vrijwilligers goed staande kunnen houden als er vanuit de aanbieder minimaal 1x per week contact is;
  • Kwetsbare mensen die zelf geen groot netwerk hebben, maar met andere vormen van begeleiding, zoals (beeld)bellen/langsgaan/inzet van vrijwilligers het voorlopig nog thuis kunnen redden met verschillende momenten in de week contact en begeleiding;
  • Mensen die heel kwetsbaar zijn en vanwege hun fysieke of psychische gesteldheid niet de hele dag alleen thuis kunnen zijn of gebrekkige of overbelaste mantelzorg, en die nauwelijks een sociaal netwerk hebben. Voor deze mensen is dagbesteding of dagopvang een must.

Deze richtlijnen passen overigens binnen de gemaakte afspraken over financiering van zorg gedurende de coronacrisis tijd, die de gemeente Brummen via de zorgregio met zorgaanbieders heeft gemaakt.

Meer informatie

Ga naar de website van het ministerie van VWS