Ga naar de inhoud

Bekendmakingen

De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten moeten we officieel bekendmaken, dit doen we digitaal. Wij publiceren deze op Officielebekendmakingen.nl.

Als extra service worden hieronder de bekendmakingen van de afgelopen 8 weken getoond. Dit is puur informatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De juridisch bindende bekendmakingen staan op Officielebekendmakingen.nl.

Lees meer over bezwaar maken

Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid