Ga naar de inhoud

Gemeentelijke belastingen betalen

Cannock Chase Public voert de invordering en betaling voor ons uit. Voor vragen hierover zijn zij uw aanspreekpunt. U kunt hen bereiken op 088-11 68 371 of via teambelastingen@cannockchase.nl.

H eft u inhoudelijke vragen over de aanslag? Neem dan contact op met ons via ons algemene -mer 0575-568 233 of stuur een mail naar belastingen@brummen.nl.

Hoe kunt u betalen?

Automatische incasso

U wilt graag betalen via automatische incasso? Een machtiging kunt u digitaal doorgeven. Gebruik hiervoor de QR-code op het voorblad van de aanslag of de link in mijnoverheid.nl

Wilt u een papieren machtigingsformulier invullen? Dat kunt u aanvragen bij Cannock Chase Public via teambelastingen@cannockchase.nl. Stuur het ondertekende machtigingsformulier naar Cannock Chase Public, Postbus 103, 6650 AC in Druten. U kunt op ieder moment in het jaar een machtiging afgeven. Het bedrag dat u nog moet betalen, wordt dan in de resterende termijnen afgeschreven. De laatste termijn wordt eind november van het jaar afgeschreven. Een eerder afgegeven machtiging geldt ook voor een volgend jaar.

Zelf geld overmaken

Heeft u geen automatische incasso? Dan moet u binnen 2 maanden na de aanslagdatum zelf de betaling uitvoeren. Vanaf 2020 kan dat via een iDEAL-betaling. Scan hiervoor de QR-code op de aanslag of gebruik de iDEAL link in Mijnoverheid. Maak het bedrag over naar NL39 BNGH 0285149679 van gemeente Brummen. Vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden.

Contant betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen normaalgesproken tijdens openingstijden contant betalen bij de balie Burgerzaken van het gemeentehuis in Brummen, Engelenburgerlaan 31 of bij het Servicepunt in Eerbeek, Stuijvenburchstraat 66. Het Servicepunt in Eerbeek is voorlopig gesloten vanwege corona. De maatregelen tegen het coronavirus zijn voor de periode van 15 december 2020 tot (tenminste) 19 januari 2021 extra aangescherpt. Daarom is onze dienstverlening momenteel aangepast. Het gemeentehuis is open, maar alleen op afspraak. Kan uw afspraak niet uitgesteld worden tot na 19 januari? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233.

Betalingstermijnen

Wanneer u geld overmaakt of contant betaalt bij de balie, moet u in maximaal 2 termijnen betalen. Wanneer u een automatische incasso hebt afgegeven, incasseren we het bedrag in 10 maandelijkse termijnen.

Betaal op tijd!

Wanneer u niet op tijd betaalt, kan dit leiden tot extra kosten. 

Minimabeleid en belasting

We verlenen geen kwijtschelding of ontheffing op de aanslagen. Bent u van mening dat u de aanslag niet kunt betalen? Neem dan contact op met de gemeente Apeldoorn: 14 055. Lees meer over ons minimabeleid.

Heeft u moeite om rond te komen met uw inkomen, overweeg dan om hier hulp bij te vragen. U kunt contact opnemen met Team Voor Elkaar.