Ga naar de inhoud

Gemeentelijke belastingen betalen

Cannock Chase Public voert de invordering en betaling voor ons uit. Voor vragen hierover zijn zij uw aanspreekpunt. U kunt hen bereiken op 088-11 68 371 of via teambelastingen@cannockchase.nl.

Heeft u inhoudelijke vragen over de aanslag? Neem dan contact op met ons via ons algemene nummer 0575-568 233 of stuur een mail naar belastingen@brummen.nl.

Hoe kunt u betalen?

Automatische incasso

U wilt graag betalen via automatische incasso? Een machtiging kunt u digitaal doorgeven. Gebruik hiervoor de QR-code op het voorblad van de aanslag of de link in mijnoverheid.nl

Wilt u een papieren machtigingsformulier invullen? Dat kunt u aanvragen bij Cannock Chase Public via teambelastingen@cannockchase.nl. Stuur het ondertekende machtigingsformulier naar Cannock Chase Public, Postbus 103, 6650 AC in Druten. U kunt op ieder moment in het jaar een machtiging afgeven. Het bedrag dat u nog moet betalen, wordt dan in de resterende termijnen afgeschreven. De laatste termijn wordt eind november van het jaar afgeschreven. Een eerder afgegeven machtiging geldt ook voor een volgend jaar.

Zelf geld overmaken

Heeft u geen automatische incasso? Dan moet u binnen 2 maanden na de aanslagdatum zelf de betaling uitvoeren. Dat kan via een iDEAL-betaling. Scan hiervoor de QR-code op de aanslag of gebruik de iDEAL link in Mijnoverheid. Maak het bedrag over naar NL39 BNGH 0285149679 van gemeente Brummen. Vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden.

Contant betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen normaalgesproken tijdens openingstijden contant betalen bij de balie Burgerzaken van het gemeentehuis in Brummen, Engelenburgerlaan 31 of bij het Servicepunt in Eerbeek, Stuijvenburchstraat 66. Het Servicepunt in Eerbeek is voorlopig gesloten vanwege corona. Onze dienstverlening is vanwege corona momenteel aangepast. Het gemeentehuis is open, maar alleen op afspraak. Kan uw afspraak niet uitgesteld worden? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233.

Betalingstermijnen

Wanneer u geld overmaakt of contant betaalt bij de balie, moet u in maximaal 2 termijnen betalen. Wanneer u een automatische incasso hebt afgegeven, incasseren we het bedrag in 10 maandelijkse termijnen.

Betaal op tijd!

Wanneer u niet op tijd betaalt, kan dit leiden tot extra kosten. 

Uitstel van betaling voor ondernemers

Ook in 2021 bieden we ondernemers de mogelijkheid om uitstel te vragen voor het betalen van gemeentelijke belastingen. Ondernemers die dit aanvragen krijgen daarbij een uitstel tot 1 juli 2021 zonder consequenties. U moet dit zelf aanvragen. De aanvraag kunt u doen door een e-mail te sturen naar teambelastingen@cannockchase.nl. Vermeld hierbij het aanslagnummer. 

Moeite met betalen?

De gemeente Brummen verleent geen kwijtschelding. Kunt u de belastingaanslag niet betalen, omdat u een minimum inkomen heeft? Kijk bij Werk en inkomen en vul dan het formulier ‘Meedoen in Brummen’ in om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Bij vragen kan het Team Voor Elkaar van de gemeente Brummen u helpen. Bel 0575-568 568 op werkdagen tussen 9 en 12 uur. Of mail: info@teamvoorelkaar.nl.