Ga naar de inhoud

Bestuurlijke informatie

Programmabegroting

De gemeenteraad stelt ieder jaar de programmabegroting vast. In de programmabegroting staat waar we geld voor beschikbaar stellen. De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 23 november 2018 de programmabegroting voor het het jaar 2019 vastgesteld. Er is ook een begroting in een oogopslag (pdf, 2,8 MB) gemaakt.

Bestuursrapportage

Het college houdt de raad gedurende het jaar financieel en inhoudelijk op de hoogte. Twee keer per jaar presenteert het college de stand van zaken in de bestuursrapportage:

Jaarrekening

In de jaarrekening vindt u de financiële balans van het afgelopen jaar. Hoeveel geld is er binnengekomen en hoeveel geld hebben we uitgegeven?

Coalitieakkoord en bestuursprogramma 2018-2022

De belangrijkste punten waaraan de partijen binnen het college willen werken staan in het coalitieakkoord ‘De kracht van Brummen, een duurzaam perspectief' (pdf, 636 kB).

Het nieuwe college heeft het coalitieakkoord uitgewerkt in een bestuursprogramma 'De kracht van Brummen, een duurzaam perspectief' (pdf, 953 kB). Dit programma is op donderdag 18 oktober raadsbreed door de gemeenteraad omarmt. Het is aan het college om de ambities uit dit programma in de komende vier jaar uit te bouwen. Via perspectiefnota en programmabegroting kan de gemeenteraad waar nodig sturing geven. 

Perspectiefnota

Met de perspectiefnota bepaalt de raad de koers van onze gemeente de komende jaren. Ook is de nota het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting. Het huidige college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe perspectiefnota 2019-2022 opgesteld. Deze is in juni, samen met enkele andere belangrijke financiële documenten, door de nieuwe gemeenteraad besproken.

Raadssite

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de data, agenda’s, stukken en geluidsopnames van de vergaderingen van de gemeenteraad.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. U kunt daarvoor een Wob-verzoek bij ons indienen. Een Wob-verzoek richt u per brief aan de gemeente. Wilt u mondeling documenten aanvragen? Neem dan contact met ons op. Kijk voor informatie over het indienen van een Wob-verzoek op de website van de Rijksoverheid.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Toekomstvisie_2030_Innoveren_met_oude_waarden.pdf PDF 2 MB Download