Ga naar de inhoud

Programmabegroting 2019-2022

Op donderdag 20 september heeft wethouder Peter-Paul Steinweg de concept-programmabegroting voor de periode 2019-2022 gepresenteerd. Hij reikte dit belangrijke financiële en inhoudelijke document uit aan de negentien leden van de Brummense gemeenteraad. Besluitvorming over dit gemeentelijke huishoudboekje voor het jaar 2019 vindt plaats op donderdag 1 november 2018. 

Via deze pagina informeren we u over de programmabegroting en de stappen die leiden tot het nemen van een besluit hierover door de gemeenteraad.

Toelichting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast: een belangrijk document over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ook voor de programmabegroting 2019 vormen de speerpunten uit het coalitieakkoord en het concept-bestuursprogramma 2018-2022 (‘De kracht van Brummen, een duurzaam perspectief’) de leidraad. De vijf belangrijkste speerpunten hierin zijn het sociale domein (het programma Samen Goed Voor Elkaar), de ontwikkeling van het dorp Eerbeek (het programma Ruimte voor Eerbeek), het centrumplan voor Brummen, Duurzaamheid en energietransitie en gezonde gemeentelijke financiën. 

De begroting behelst in totaal zo’n 47 miljoen euro en bestaat uit vier inhoudelijke programma’s, namelijk:

  • Programma 1: Bestuur en veiligheid
  • Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
  • Programma 3: Sociaal domein en Samenleving
  • Programma 4: Bedrijfsvoering en financiering

Planning

De door het college gepresenteerde financieel huishoudboekje voor het jaar 2019 werd donderdagavond 20 september aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Nu is het woord aan de gemeenteraad.

Raadsleden kunnen de voorstellen bestuderen, reacties verzamelen vanuit de samenleving en vragen stellen. Op donderdagavond 11 oktober is een speciaal forum over de begroting. Iedereen kan dan meepraten en zijn of haar visie en standpunten kenbaar maken. Nog voor de begrotingsvergadering van 1 november kunnen raadsfracties via amendementen en moties al onderwerpen aan de orde stellen. Deze worden dan tijdens de begrotingsvergadering van 1 november besproken. Aan het eind van deze vergadering stelt de gemeenteraad de begroting voor 2019 vast. Deze vergadering begint om 16.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en duurt naar verwachting tot (uiterlijk) 23.00 uur.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Programmabegroting_2019-2022_versie_B_W_def.pdf PDF 10 MB Download
Erratum_pagina_41_en_97_van_de_Programmabegroting_2019.pdf PDF 247 KB Download
begroting_2019_-_antwoorden_op_technische_vragen_v2.pdf PDF 3 MB Download
belastingvoorstellen_2019.pdf PDF 146 KB Download