Ga naar de inhoud

Op weg naar programmabegroting 2020-2023

Op donderdagavond 31 oktober heeft de gemeenteraad de programmabegroting voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Via deze pagina informeren we u over de programmabegroting en de stappen die hebben geleid tot het nemen van een besluit hierover door de gemeenteraad.

Toelichting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast: een belangrijk document over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ook voor de programmabegroting 2020 vormen de speerpunten uit het coalitieakkoord en het bestuursprogramma 2018-2022 (‘De kracht van Brummen, een duurzaam perspectief’) de leidraad. De vijf belangrijkste speerpunten hierin zijn het sociale domein (het programma Samen Goed Voor Elkaar), de ontwikkeling van het dorp Eerbeek (het programma Ruimte voor Eerbeek), het centrumplan voor Brummen, Duurzaamheid en energietransitie en gezonde gemeentelijke financiën.  

De begroting behelst in totaal zo’n 47 miljoen euro en bestaat uit vier inhoudelijke programma’s: 

  • Programma 1: Bestuur en veiligheid
  • Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
  • Programma 3: Sociaal domein en Samenleving
  • Programma 4: Bedrijfsvoering en financiering

Planning

De door het college gepresenteerde financieel huishoudboekje voor het jaar 2020 werd donderdagavond 19 september aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Vervolgens was het woord aan de gemeenteraad. Raadsleden konden de voorstellen bestuderen, reacties verzamelen vanuit de samenleving en vragen stellen. Op donderdagavond 10 oktober was er een speciaal forum over de begroting. Iedereen kon toen meepraten en zijn of haar visie en standpunten kenbaar maken. Nog voor de begrotingsvergadering van 31 oktober konden raadsfracties via amendementen en moties al onderwerpen aan de orde stellen. In totaal kwamen er zeven amendementen (tekstwijzigingen) en één motie (oproep aan het college) aan bod. Deze werden tijdens de begrotingsvergadering van 31 oktober besproken. De zeven amendementen werden allen in stemming gebracht en kregen de steun van de gemeenteraad. Aan het eind van deze vergadering stelde de gemeenteraad de begroting voor 2020 vast. 

Hieronder treft u nog een aantal achtergronddocumenten aan. Ook kunt u alle vergaderstukken bekijken op deze raadspagina.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Begroting_in_een_oogopslag_2020_LR.pdf PDF 2 MB Download
Programmabegroting_2020-2023_versie_def_College.pdf.pdf PDF 9 MB Download
Technische_vragen_Programmabegroting_2020-2023_TOTAAL_raad.pdf PDF 455 KB Download
Raadsagenda_en_vergaderplanning__31_oktober_2019_Begrotingsraad.pdf PDF 138 KB Download
Reactie_college_op_amendementen_en_moties_Programmabegroting_2020-2023.pdf PDF 643 KB Download