Ga naar de inhoud

Op weg naar de Perspectiefnota 2020-2023

In juni bespreekt de gemeenteraad de nieuwe perspectiefnota voor de periode 2020-2023. Met dit document geeft de raad aan wat ze belangrijk vinden voor de programmabegroting die in het najaar wordt opgesteld. Aan de hand van de perspectiefnota kan de raad ook discussiëren over de gewenste koers. Zeker in de lastige financiële situatie waarin de gemeente Brummen verkeert. De bodem van de spaarpot is in zicht. En er zijn er genoeg wensen en projecten die om inzet vragen en geld kosten. Het is juist een taak van de gemeenteraad om voorwaarden vast te stellen: over de inhoud en financieel. We moeten dus keuzes maken om ook in de toekomst financieel gezond te blijven.

Het belang van de perspectiefnota

In een programmabegroting legt de gemeenteraad vast voor welke activiteiten en doelen we geld uitgeven. De begroting 2020 wordt dit najaar opgesteld. De gemeenteraad bespreekt de begroting en stelt die vast. Maar welke keuzes maken we in zo’n begroting? Welke activiteiten vragen inzet in tijd en/of geld? En waar heeft de gemeente een rol als hulp van nieuwe ideeën in de samenleving? De perspectiefnota geeft richting aan de voorbereiding van de begroting. De perspectiefnota waarover we de komende weken spreken gaat over de periode 2020-2023. 

Dit voorjaar heeft het college de perspectiefnota voorbereid. Het college legt de gemeenteraad ook de concept-jaarstukken over 2018 en de eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2019 voor. Deze documenten vindt u onderaan deze pagina.  

De gemeenteraad maakt keuzes

De concept-perspectiefnota voor 2020-2023 die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad is meerjarig sluitend. Maar in deze nota zijn veel voorstellen verwerkt om een sluitende begroting te kunnen voorleggen. Bijvoorbeeld door concrete bezuinigingen, aanpassingen van beleid (versoberingen) of het verhogen van een paar gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad gaat deze voorstellen bestuderen en bespreken. En uiteindelijk hierover een besluit nemen. 

Wat is de planning?

  • 6 juni: fora: gebruikelijke onderwerpen en jaarstukken
  • 13 juni: forum: (Eerste) bestuursrapportage en Perspectiefnota 
  • 20 juni: Besluitvormende raadsvergadering onder andere over de jaarstukken  
  • 25 juni, 19 uur:  raadsvergadering over de bestuursrapportage en Perspectiefnota. 
  • 27 juni, 16 uur:  raadsvergadering over bestuursraportage en Perspectiefnota

De gemeenteraad wil zorgvuldige keuzes maken en besluiten nemen. Daarom hebben we twee vergaderingen gepland. De eerste raadsvergadering begint op dinsdagavond 25 juni om 19.00 uur. Op donderdag 27 juni vergadert de raad verder vanaf 16.00 uur. Deze vergadering duurt tot uiterlijk 23.00 uur. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad die avond de perspectiefnota 2020-2023 vaststelt. Daarmee kan het college een begin maken met het voorbereiden van de programmabegroting voor 2020.

Uw mening geven? Dat kan!

Voordat de gemeenteraad besluiten neemt, bereidt de raad zich goed voor. Gemeenteraadsleden willen graag weten wat  inwoners, verenigingen, bedrijven en organisaties van de voorstellen vinden. Laat het weten! Dat kan op verschillende manieren. Naast het raadsforum op 13 juni kunt u ook raadsfracties benaderen. Of geef uw inbreng via een brief of mail aan de gemeenteraad. Dat kan via mailadres griffie@brummen.nl. De griffie zorgt er dan voor dat alle raadsleden uw inbreng ontvangen. Heeft u speciale vragen over de behandeling van de perspectiefnota door de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie via het telefoonnummer 0575-568 597. 

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Concept_Perspectiefnota_2020-2023.pdf PDF 967 KB Download
Erratum_Perspectiefnota_2020-2023.pdf PDF 195 KB Download
Eerste_bestuursrapportage_2019.pdf PDF 4 MB Download
GemeenteThuis_week_20_2019_perspectiefnota.pdf PDF 256 KB Download
Technische_vragen_Perspectiefnota_2020-2023_TOTAAL.pdf PDF 535 KB Download
Technische_vragen_1e_bestuursrapportage_2019_TOTAAL.pdf PDF 238 KB Download
notitie_perspectief_openbare_ruimte.pdf PDF 908 KB Download
notitie_Rapportage_Koersdocument_Duurzame_Energie_def.pdf PDF 1 MB Download
notitie_Hotspots_Mobiliteit_2019_-_2022_-_memo_definitief_-_12_april_2019.pdf PDF 800 KB Download
0192236_perspectiefnota_2020_spread_digi.pdf PDF 4 MB Download