Ga naar de inhoud

Perspectiefnota 2021-2024

In juni bespreekt de gemeenteraad de nieuwe perspectiefnota voor de periode 2021-2024 (pdf, 8 MB) . Met dit document geeft de raad aan wat ze belangrijk vinden voor de programmabegroting die in het najaar wordt opgesteld. Aan de hand van de perspectiefnota kan de raad ook discussiëren over de gewenste koers. Hierbij staat de gemeente Brummen voor financiële uitdagingen. Want het vele werk dat daarvoor in 2019 is verzet heeft nog niet geleid tot een financieel ge-zonde gemeente. Op dezelfde voet doorgaan is daarom niet mogelijk. Dit vraagt om een kritische blik op de rol van de gemeente en andere uitgangspunten bij het opstellen van het gemeentelijk beleid. 

Het belang van de perspectiefnota

In een programmabegroting legt de gemeenteraad vast voor welke activiteiten en doelen we geld uitgeven. De begro-ting 2021 wordt dit najaar opgesteld. De gemeenteraad bespreekt de begroting en stelt het vast. In de perspectiefnota 2021-2024 legt het college uitgangspunten voor die richting kunnen geven aan de voorbereiding van de begroting. De uitkomst van de formele raadsbehandeling vormt zo de start van het opstellen van de nieuwe begroting voor het jaar 2021. De perspectiefnota waarover we de komende weken spreken gaat over de periode 2021-2024
Dit voorjaar heeft het college deze perspectiefnota voorbereid. Het college legt de gemeenteraad ook de concept-jaarstukken over 2019 en de eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2020 voor. Deze documenten vindt u onderaan deze pagina.  

De gemeenteraad maakt keuzes

De concept-perspectiefnota voor 2021-2024 die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad staat in het teken van de gemeentelijke rol. Wat wil de gemeente haar inwoners bieden? En wat laat de gemeente over aan anderen. Is er ruimte voor ambities? Dat vraagt dus om scherpe keuzes. Voor deze heroriëntatie wordt goed gekeken naar de toekomstvisie 2030. Dit vergezicht is tot stand gekomen met en door inwoners. De heroriëntatie is dan ook gericht op onze rol in dat vergezicht. In de Perspectiefnota 2021-2024 legt het college uitgangspunten hiervoor ter bespreking voor aan de raad. De gemeenteraad gaat deze uitgangspunten bestuderen en bespreken. En uiteindelijk hierover een besluit nemen. 

Wat is de planning?

  •  4 juni: speciaal raadsforum over de Perspectiefnota en 1e bestuursrapportage 2020
  • 11 juni regulier forum over:gebruikelijke onderwerpen en jaarstukken 2019
  • 18 juni vanaf 16.00 uur: besluitvormende raadsvergadering over Perspectiefnota en 1e bestuursrapportage
  • 25 juni: Besluitvormende raadsvergadering over oa de jaarstukken 2019 

De gemeenteraad wil zorgvuldige keuzes maken en besluiten nemen. Daarom begint de besluitvormende vergadering op 18 juni al om 16.00 uur. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad die avond de perspectiefnota 2021-2024 vaststelt. Daarmee kan het college een begin maken met het voorbereiden van de programmabegroting voor 2021.

Uw mening geven? Dat kan!

Voordat de gemeenteraad besluiten neemt, bereidt de raad zich goed voor. Gemeenteraadsleden willen graag weten wat inwoners, verenigingen, bedrijven en organisaties van de uitgangspunten vinden. Laat het weten! Dat kan op verschillende manieren. Geef uw inbreng via een brief of mail door aan de gemeenteraad. Dat kan via mailadres griffie@brummen.nl. De griffie zorgt er dan voor dat alle raadsleden uw inbreng ontvangen. Stuur uw bericht voor 4 juni in. Dan wordt uw inbreng betrokken bij het raadsforum. Uiteraard kunt u ook afzonderlijke raadsfracties benaderen. 
Heeft u speciale vragen over de behandeling van de perspectiefnota door de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie via het telefoonnummer 0575-568 597. 

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
1e_bestuursrapportage_2020.pdf PDF 2 MB Download
42_Financieel_perspectief_maakt_keuzes_noodzakelijk.pdf PDF 264 KB Download