Ga naar de inhoud

Gezondheid en bewegen

De gemeenteraad heeft op donderdag 23 november 2017 de 'Nota Positieve en Integrale gezondheid in de gemeente Brummen 2017-2021' vastgesteld. In 2018 gaan we de ambities die zijn opgenomen in deze notitie via een aantal uitvoeringsplannen verder handen en voeten geven. Dit doen we samen met organisaties, verenigingen en inwoners in onze gemeente.

Op naar een uitvoeringsplan 'sporten en bewegen'

De door de gemeenteraad vastgestelde nota 'Positieve en Integrale gezondheid in de gemeente Brummen 2017-2021' (pdf, 1 MB) is een kadernota en moet verder worden uitgewerkt in specifieke uitvoeringsplannen. Eén van die uitvoeringsplannen heeft betrekking op sporten en bewegen in de gemeente Brummen, vanuit de gedachte om inwoners te stimuleren om meer te bewegen en voor een gezondere leefstijl te kiezen. Daarnaast is bestrijding van eenzaamheid één van de aandachtspunten voor de uitvoering van de kadernota. Over het opstellen van een uitvoeringsplan voor sporten en bewegen, willen wij graag met de sportverenigingen en sportorganisaties in de gemeente Brummen in gesprek komen. Daarom wordt er een bijeenkomst hierover georganiseerd op 31 januari 2018. Aanvang 19.30 uur en locatie is de raadszaal in het gemeentehuis. Sportverenigingen en sportorganisaties hebben eind 2017 hierover een uitnodigingsbrief ontvangen. De inbreng en kennis van deze verenigingen en organisaties vinden wij belangrijk voor een goede invulling van de doelstellingen van de nota.

Bijeenkomst

Daarom organiseren we een bijeenkomst hierover op woensdag 31 januari 2018. Aanvang ia 19.30 uur en de locatie is de raadszaal in het gemeentehuis. Sportverenigingen en sportorganisaties hebben eind 2017 hierover een uitnodigingsbrief ontvangen. De inbreng en kennis van deze verenigingen en organisaties vinden wij belangrijk voor een goede invulling van de doelstellingen van de nota.

Aanmelden

Wij vragen u om u aan te melden voor deze bijeenkomst. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 26 januari 2018 via e-mail: r.reusink@brummen.nl. Ook geïnteresseerde inwoners kunnen zich aanmelden.