Ga naar de inhoud

Verkiezing Europees Parlement

Op 23 mei 2019 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden. Informatie over het Europees Parlement en deze verkiezing vindt u op de website van de Kiesraad.

Verkiezingsborden

Op verschillende plekken in de gemeente staan verkiezingsborden. Gebruik behangplaksel als u een poster wilt ophangen. Dat voorkomt schade aan de borden. Bovendien kunnen we de borden dan na de verkiezingen weer schoonmaken en hergebruiken. Het maximale formaat per poster is A1 (59,4 x 84 cm). 

Plaats Locatie
Brummen Engelenburgerlaan bij Concordia
  Zutphensestraat bij het Oude Politiebureau
  Zutphensestraat bij de Oude Meengatstraat
  Troelstralaan/Van Hogendorpstraat
Oeken Voorsterweg bij de Vosstraat
Leuvenheim Spankerenseweg bij school De Rietgors
Eerbeek Hoek Volmolenweg-Enkweg
  Beethovenstraat nabij Cornelis Jetsesschool
  W. Einthovenstraat tegenover de Fixet
  Ringlaan ingang wijk Lombok
Hall Hallseweg bij de kerk in Hall
Empe Rijksstraatweg (Meeuwenberg)

Mag ik stemmen?

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei gelden een aantal regels. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u van de gemeente Brummen een stempas.

U mag uw stem uitbrengen als u:

 • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent
 • op de peildatum van de kiesgerechtigheid (9 april 2019) ingeschreven bent in de BasisRegistratiePersonen  van de gemeente Brummen
 • Nederlander bent
 • u de nationaliteit bezit van 1 van de overige lidstaten van de Europese Unie en u heeft zich laten registreren als kiezer in de gemeente Brummen

Let op! Zodra het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie (brexit), krijgen Britten die in Nederland wonen geen stempas meer voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Woont u in Nederland en heeft u naast de Britse nationaliteit ook de nationaliteit van een ander land binnen de Europese Unie? Dan kunt u wel stemmen. U moet zich bij uw gemeente registreren. De gemeente ontvangt het formulier uiterlijk op 9 april 2019.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Op 30 april 2019 worden de stempassen bezorgd.

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?

 • uw stempas
 • een geldig identiteitsbewijs

De volgende identiteitsbewijzen kunt u gebruiken:

 • Nederlands paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs
 • Paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs uit een andere EU land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.
 • Paspoort of Identiteitsbewijs uit Zwitserland

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de verkiezingen ook als een geldig document beschouwd.

Als u uw identiteitsbewijs kwijt bent, dan kunt u zich identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of een bibliotheekpas.

Waar kan ik stemmen?

Kiesgerechtigde inwoners van Brummen ontvangen eind april hun stempas. U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is. Er zijn in Brummen 15 stembureaus (pdf, 210 kB). Kijk op uw stempas welk stembureau het dichtst bij u in de buurt is. Op het huis-aan-huisbiljet ziet u het overzicht van alle stembureaus. Deze biljetten worden op donderdag 9 mei bezorgd. Hierop staat ook het overzicht op wie u kunt stemmen. Alle stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. 

Ik heb mijn stempas niet ontvangen of ik ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Mocht u uw stempas kwijtraken of niet hebben ontvangen? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk woensdag 22 mei tot 12.00 uur. Dat doet u persoonlijk. In het Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen kan dat op donderdagavond ook alleen op afspraak. Op de andere dagen kunt u in Brummen kiezen om een afspraak te maken of zonder afspraak langs te komen tijdens onze openingstijden. Uw oude stempas wordt ongeldig gemaakt en kan niet meer worden gebruikt. 

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen. Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen). Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.
1.    Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
2.    Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.
Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.
Degene die u machtigt moet ook kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen van het Europees parlement in Nederland.
Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 310 kB). Deze stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 9 april 2019 woonde.

 • U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in.
 • De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen.
 • Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 2 volmachten per verkiezing aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Ik ben niet in Brummen op 23 mei, maar ik wil wel stemmen. Kan dat?

Heeft u een stempas ontvangen maar kunt of wilt u niet in Brummen stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt hiervoor bij ons langskomen met uw stempas. Dat doet u persoonlijk. In het Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen kan dat op donderdagavond ook alleen op afspraak. Op de andere dagen kunt u in Brummen kiezen om een afspraak te maken of zonder afspraak langs te komen tijdens onze openingstijden. Uw oude stempas wordt ongeldig gemaakt en kan niet meer worden gebruikt. 

U kunt deze kiezerspas ook schriftelijk aanvragen met het formulier Verzoek om een kiezerspas (pdf, 285 kB). Deze aanvraag moet dan uiterlijk op 20 mei bij ons ontvangen zijn. Wij sturen u dan een kiezerspas toe. Als u uw stempas al heeft ontvangen, dan moet u deze met uw aanvraag meesturen. U kunt met uw kiezerspas in elke gemeente in Nederland stemmen. Met de aanvraag van een kiezerspas wordt uw stempas ongeldig en kan niet meer worden gebruikt.

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Verblijft u tijdelijk in het buitenland door bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Dan kunt u aan iemand een volmachtstem geven (zie de info hierboven: hoe kan iemand anders voor mij stemmen), of u kunt per brief stemmen.  
U kunt per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren bij de gemeente Den Haag.

Zo vraagt u een briefstembewijs aan:

 • Vul het formulier in met uw buitenlandse verblijfs- of correspondentieadres. De documenten die nodig zijn om te kunnen stemmen worden altijd naar een buitenlands adres verzonden. Onderteken de documenten. Meer informatie en het formulier vindt u op de website van de gemeente Den Haag.
 • Stuur het formulier samen met een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsdocument naar unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. 
 • Uw verzoek moet uiterlijk op 25 april 2019 bij de gemeente Den Haag zijn ontvangen.

Stemmen voor verkiezingen Europees Parlement als niet-Nederlander

Als Eu-burger mag u in Brummen stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont in Brummen 
 • U bent EU-burger, maar heeft niet de Nederlandse nationaliteit

U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in het land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het land waarvan u de EU-nationaliteit hebt? Dan moet u in het land van herkomst aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt dan ook geen stempas. Hoe u dat kunt regelen is per land verschillend. Meer informatie over stemmen in het land van herkomst vindt u op www.howtovote.eu

In Brummen stemmen

Wilt u in Brummen stemmen op 23 mei 2019? Dan moet u het registratieformulier invullen en samen met een kopie van uw legitimatiebewijs  per e-mail opsturen naar: verkiezingen@brummen.nl.
Het formulier moet uiterlijk op  9 april 2019 bij ons ontvangen zijn. Wanneer u dit formulier instuurt, kunt u niet meer stemmen in het land van herkomst stemmen op de leden van het Europees Parlement.

 

Ik heb nog een andere vraag. Waar kan ik terecht?

U kunt contact met ons opnemen. Stuur een mail naar verkiezingen@brummen.nl. U kunt ook bellen naar Team Verkiezingen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0575-568 233.