Ga naar de inhoud

Verkiezing gemeenteraad

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Dus ook in onze gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart 2018.

De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van de gemeente en is dus de ‘baas’ van de gemeente Brummen. Tijdens de verkiezingen kunnen de inwoners van onze gemeente van 18 jaar en ouder hun stem uitbrengen voor de leden van de gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Zo wijst het college de stembureaus aan en zorgt voor de inrichting hiervan.

Waar kunt u stemmen?

Voor het uitbrengen van uw stem kunt u in de gemeente Brummen terecht in 15 stemlokalen. U kunt zelf kiezen in welk stemlokaal u uw stem uitbrengt. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Nr. Locatie Rolstoeltoegankelijk Straatnaam Postcode en woonplaats
1 Gemeentehuis ja Engelenburgerlaan 31 6971 BV Brummen
2 Woonzorgcomplex Tolzicht ja Burgemeester de Wijslaan 35 6971 CC Brummen
3 Seniorencomplex "de Molenhorst" nee Molenhorst 34 6971 CV Brummen
4 Kindcentrum Het P@rk nee Troelstralaan 45 6971 CN Brummen
5 Het Buurthuis Leuvenheim nee Arnhemsestraat 117 6974 AH Leuvenheim
6 Buitengewoon Kinderopvang, Oeken nee Voorsterweg 125 6971 KC Brummen
7 Basisschool J.H. Isings, Empe ja Emperweg 70 7399 AG Empe
8 Gemeenschapshuis De Wheme, Hall ja Dorpsstraat 37 6964 AA Hall
9 Woonzorgcentrum De Beekwal, Eerbeek ja Derickxkamp 27 6961 DZ Eerbeek
10 Bibliotheek Eerbeek ja Coldenhovenseweg 13 6961 EA Eerbeek
11 Pater Dekkerhuis ja H.A. Lorentzstraat 20 6961 DL Eerbeek
12 Servicepunt Eerbeek ja Stuijvenburchstraat 66 6961 CW Eerbeek
13 Rode Kruis Gebouw ja Händelstraat 45 A 6961 AB Eerbeek
14 Basisschool De Enk, Eerbeek ja T.M.C. Asserstraat 28 6961 XB Eerbeek
15 Verrij Wonen ja Vulcanusweg 1 6971 GW Brummen

Belangrijke data

Het organiseren van gemeenteraadsverkiezingen is een zorgvuldig proces met daarbij enkele belangrijke stappen en data. Ook zijn er verschillende momenten waarop u bij bijeenkomsten of andere gelegenheden in contact kunt komen met politieke partijen en personen die zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. 

 • Maandag 5 februari 2018: dag van kandidaatstelling
 • Zaterdag 17 februari: 11.30 uur, gezamenlijke start campagne door politieke partijen bij posterplek in Hall
 • Woensdag 7 maart: politiek debat georganiseerd door Dorpsraad Eerbeek-Hall
 • Maandag 19 maart 2018: lijsttrekkersdebat georganiseerd door ‘politiek cafe’
 • Woensdag 21 maart 2018: dag van de stemming gemeenteraad;
 • Woensdag 21 maart 2018: dag van de stemming referendum;
 • Woensdag 21 maart 2018: uitslagen manifestatie verkiezing gemeenteraad;
 • Vrijdag 23 maart 2018: bekendmaking uitslag gemeenteraadsverkiezing;
 • Dinsdag 27 maart 2018: bekendmaking uitslag referendum.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Rond 24 februari, maar uiterlijk 7 maart, ontvangt iedereen die mag stemmen een stempas. Deze stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. U moet ook een legitimatiebewijs meenemen: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor de verkiezingen uw stempas per post.

Wie mogen stemmen voor de gemeenteraad?

Om te mogen stemmen moet u:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een andere EU-land hebben of op 5 februari 2018 tenminste 5 jaar in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning.
 • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
 • Op 5 februari 2018 in de gemeente Brummen ingeschreven staan.
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Kunt u niet komen stemmen?

Kunt u zelf niet komen stemmen op 21 maart dan mag u uw stem door iemand anders laten uitbrengen. Dit moet wel een inwoner van onze gemeente zijn die zelf ook een stempas heeft. U geeft een volmacht door dit op de achterzijde van uw stempas in te vullen. Daarnaast moet u een kopie meegeven van uw geldige legitimatiebewijs.

Heeft u uw stempas nog niet ontvangen en bent u niet in de gelegenheid om op de bezorging van de stempas te wachten, omdat u tot na de verkiezingen niet op uw huisadres verblijft? Dan kunt u alvast een volmacht geven (pdf, 14 kB).

Let op: iemand mag naast zijn of haar eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen!
De schriftelijke volmachten moet op 16 maart bij ons binnen zijn.

Stempas niet ontvangen?

Heeft u ongeveer 3 weken voor de verkiezingen uw stempas niet ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Neemt u dan contact op met ons bureau Verkiezingen.

Aanvragen van vervangende stempassen, kiezerspassen en schriftelijke volmachten?

We werken in Brummen helemaal op afspraak. Maar we hebben voor de verkiezingen hierop een uitzondering gemaakt. Dit betekent het volgende als u vervangende stempassen, kiezerspassen (alleen voor het referendum) of schriftelijke volmachten wilt aanvragen:

 • Gemeentehuis Brummen: u kunt zonder afspraak terecht, behalve op donderdagavond. Dan kunt u alleen terecht op afspraak.
 • Servicepunt Eerbeek: op afspraak 

Op wie kan ik stemmen?

Met uw stem bepaalt u wie de gemeente de komende vier jaar gaan besturen. Op basis van de verkiezingsuitslag wordt ook een nieuw college samengesteld. Uw stem is dus heel belangrijk. Bedenk daarom goed op wie u gaat stemmen op 21 maart.

Hieronder vindt u een definitief overzicht van de partijen die in de gemeente Brummen meedoen aan de verkiezingen. Inclusief een link naar de website van deze partijen, waarop zij vertellen wat hun ideeën en plannen voor de gemeente zijn. Op vrijdag 9 februari 2017 heeft het hoofdstembureau de zes bijhorende kandidatenlijsten geldig verklaard.

Hieronder vindt het overzicht van de zes politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. 

De voorbereidingen voor de verkiezingen door de zes partijen zijn achter de rug. Desalniettemin zijn de partijen altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken mensen die zich in de toekomst verkiesbaar willen stellen als raadslid. Misschien iets voor u? Doe de test

Campagne voeren, posters plakken

De partijen die meedoen aan de verkiezingen willen natuurlijk zoveel mogelijk stemmen krijgen. Daarom voeren ze campagne. Burgemeester en wethouders houden toezicht op de regels voor het voeren van de verkiezingscampagne. Ze geven bijvoorbeeld aan waar de verkiezingsborden komen te staan, waarop de politieke partijen hun posters kunnen plakken. In onze gemeente staan deze verkiezingsborden op de volgende plekken: 

Brummen

 • Engelenburgerlaan (nabij Concordia)
 • Zutphensestraat (bij het Oude Politiebureau)
 • Zutphensestraat (nabij de Oude Meengatstraat)
 • Troelstralaan/Van Hogendorpstraat

Oeken

 • Voorsterweg (kruising Vosstraat)

Leuvenheim

 • Spankerenseweg (nabij school De Rietgors)

Eerbeek

 • Hoek Volmolenweg-Enkweg
 • Beethovenstraat (nabij Cornelis Jetsesschool)
 • W. Einthovenstraat (tegenover de Fixet)
 • Ringlaan (ingang wijk Lombok)

Hall

 • Hallseweg (bij de kerk in Hall)

Empe

 • Rijksstraatweg (Meeuwenberg)

Volg de verkiezingsuitslag ‘live’!

Op 21 maart 2018 sluiten de stembureaus om 21.00 uur. Vanaf dat moment begint het tellen van de stemmen. In de loop van de avond worden dan de voorlopige uitslagen op partij-niveau bekend. Spannend, zeker voor de kandidaat-raadsleden! Tijdens de speciale verkiezingsavond in het gemeentehuis in Brummen kan iedereen de uitslagen – in onze gemeente en in de rest van Nederland – op de voet volgen. De verkiezingsavond vindt plaats in de centrale hal. Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom!

Uitslag

Zodra de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend is, vindt u hier een overzicht van de verdeling van de stemmen en wat dit betekent voor de samenstelling van de gemeenteraad.

Op dit moment bestaat de gemeenteraad uit de fracties PvdA (4 zetels), VVD (5 zetels), CDA (3 zetels), IPV (2 zetels), Lokaal Belang  (3 zetels) en D66 (2 zetels). Bekijk hier de verkiezingsuitslag van vier jaar geleden.

Referendum

Op 21 maart kunt u ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Meer informatie vindt u op de website van de Referendumcommissie. U kunt de volledige wettekst nalezen in het Staatsblad. De volledige wettekst is ook op papier verkrijgbaar in het gemeentehuis in Brummen en het Gemeentelijke servicepunt in Eerbeek.

Wie mogen stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben.
 • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
 • Op 5 februari 2018 in de gemeente Brummen ingeschreven staan.
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Wat heeft u nodig?

Enige weken voor het referendum, maar uiterlijk 7 maart, sturen we iedereen die mag stemmen een stempas. Deze stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. U moet ook een legitimatiebewijs meenemen: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

Kunt u niet komen stemmen?

Kunt u zelf niet komen stemmen op 21 maart dan mag u uw stem door iemand anders laten uitbrengen. Dit kan een inwoner van onze gemeente zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen voor het referendum. U geeft een onderhandse volmacht aan een andere kiezer binnen de gemeente door dit op de achterzijde van uw stempas in te vullen, en beiden uw handtekening te plaatsen. Daarnaast moet u een kopie meegeven van uw geldige legitimatiebewijs.

Heeft u uw stempas nog niet ontvangen en bent u niet in de gelegenheid om op de bezorging van de stempas te wachten, omdat u tot na de verkiezingen niet op uw huisadres verblijft? Of wilt u voor het referendum een volmacht geven aan iemand die in een andere gemeente in Nederland woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht geven (pdf, 14 kB).

Let op: iemand mag naast zijn of haar eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen!
De schriftelijke volmachten moet op 16 maart bij ons binnen zijn.

Kiezerspas

U kunt voor het referendum, anders dan voor de gemeenteraad, wél in heel Nederland stemmen. Wilt u zelf gaan stemmen voor het referendum in een andere gemeente in Nederland? Dat kan met een kiezerspas. Die moet u wel aanvragen. Het verzoek om een kiezerspas moet op 16 maart bij ons binnen zijn. U kunt ook met de ontvangen stempas bij de balie komen om een kiezerspas aan te vragen. Dat kan tot uiterlijk 20 maart 12.00 uur.

Stempas niet ontvangen?

Heeft u ongeveer 3 weken voor de verkiezingen uw stempas niet ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Neemt u dan contact op met ons bureau Verkiezingen.

Aanvragen van vervangende stempassen, kiezerspassen en schriftelijke volmachten?

We werken in Brummen helemaal op afspraak. Maar we hebben voor de verkiezingen hierop een uitzondering gemaakt. Dit betekent het volgende als u vervangende stempassen, kiezerspassen (alleen voor het referendum) of schriftelijke volmachten wilt aanvragen:

 • Gemeentehuis Brummen: u kunt zonder afspraak terecht, behalve op donderdagavond. Dan kunt u alleen terecht op afspraak.
 • Servicepunt Eerbeek: op afspraak

Contact

Neem bij vragen contact op met ons bureau Verkiezingen.

Meer informatie en links

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018? Kijk dan op

Ook interessant: