Ga naar de inhoud

Verkiezingen provinciale staten en waterschappen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 18 maart 2015 gehouden.

Provinciale staten verkiezing

In Brummen  stemmen we op de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. Dat doen we eenmaal in de vier jaar. De Provinciale Staten zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Zij zijn het dagelijks bestuur van de provincie en zorgen ervoor dat alles goed geregeld is. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezing

In Brummen is een waterschap actief: Waterschap Vallei en Veluwe. Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer over de waterschappen op waterschappen.nl.

Hoe werkt stemmen?

Stemmen kan best ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. De website www.hoewerktstemmen.nl geeft op een makkelijke manier uitleg. Je kunt er zelfs oefenen met stemmen.

Verkiezingsborden

De verkiezingsborden worden op 5 februari geplaatst op de locaties die hieronder staan. We plaatsen enkele borden omdat er niet meer ruimte is. Het maximale formaat per poster is A1 (59,4 x 84 cm). De borden worden voor zowel de verkiezing van Provinciale Staten als voor de waterschapsverkiezingen gebruikt.

De borden blijven staan tot de volgende verkiezingen op donderdag 23 mei (Europees Parlement). Dit betekent dat de borden op de locaties schoongemaakt moeten worden. We vragen de politieke partijen om daarom alleen te plakken met behanglijm.  

Plaats Locatie
Brummen Engelenburgerlaan bij Concordia
  Zutphensestraat bij het Oude Politiebureau
  Zutphensestraat bij de Oude Meengatstraat
  Troelstralaan/Van Hogendorpstraat
Oeken Voorsterweg bij de Vosstraat
Leuvenheim Spankerenseweg bij school De Rietgors
Eerbeek Hoek Volmolenweg-Enkweg
  Beethovenstraat nabij Cornelis Jetsesschool
  W. Einthovenstraat tegenover de Fixet
  Ringlaan ingang wijk Lombok
Hall Hallseweg bij de kerk in Hall
Empe Rijksstraatweg (Meeuwenberg)

Stemmen

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het waterschap Vallei en Veluwe op 20 maart gelden een aantal regels. Hieronder leest u de voorwaarden die bepalen of iemand mag stemmen. Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u van de gemeente Brummen een stempas voor die verkiezing.

Verkiezing Provinciale Staten

U mag uw stem uitbrengen als u:

 • op 20 maart 18 jaar of ouder bent
 • op de peildatum van de kiesgerechtigheid (4 februari 2019) ingeschreven bent in de BasisRegistratiePersonen van de gemeente Brummen
 • de Nederlandse nationaliteit bezit

Verkiezing Waterschap Vallei en Veluwe

U mag uw stem uitbrengen als u:

 • op 20 maart 18 jaar of ouder bent
 • op de peildatum van de kiesgerechtigheid (4 februari 2019) ingeschreven bent in de BasisRegistratiePersonen van de gemeente Brummen
 • de Nederlandse nationaliteit bezit of die van 1 van de andere lidstaten van de EU
 • een andere nationaliteit hebt dan die van een EU-lidstaat en een geldige verblijfsvergunning heeft.

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen

 • uw stempas of stempassen
 • een geldig identiteitsbewijs

U kunt deze identiteitsbewijzen gebruiken: 

 • Nederlands paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning.
 • Paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs uit een andere EU land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.
 • Paspoort of Identiteitsbewijs uit Zwitserland.

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen ook als een geldig document beschouwd.
Als u uw identiteitsbewijs kwijt bent, dan kunt u zich identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of en bibliotheekpas. Uw stempas(sen) wordt op 27 februari bezorgd.

Waar kan ik stemmen

Kiesgerechtigde inwoners van Brummen ontvangen eind februari de juiste stempassen. U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is, er zijn in Brummen 15 stembureaus. Kijk op uw stempas welk stembureau het dichtst bij u in de buurt is. Op het huis-aan-huisbiljet staat ook het overzicht van alle stembureaus. Deze biljetten worden op 7 maart bezorgd. Hierop staat ook het overzicht op wie u kunt stemmen. Alle stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Stempas niet ontvangen of kwijt?

Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk dinsdag  19 maart 2019 tot 12.00 uur. Dat doet u persoonlijk. In het Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen kan dat tijdens openingstijden van burgerzaken, uitgezonderd de donderdagavond, dan kunt u alleen op afspraak terecht. Uw oude stempas wordt ongeldig gemaakt en kan niet meer worden gebruikt.

Stemmen door een ander

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen. Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.
1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.
Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met (een van) deze formulieren. Deze stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 4 februari 2019 woonde.

 • U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in.
 • De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen.
 • Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 2 volmachten per verkiezing aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Stemmen buiten Brummen: Kiezerspas

Heeft u een stempas ontvangen, maar kunt of wilt u niet in de gemeente Brummen stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij de verkiezing Provinciale Staten stemmen in een willekeurig gemeente binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een willekeurige gemeente binnen het Waterschap Vallei en Veluwe.

De kiezerspas aanvragen kan:

 • schriftelijk tot en met 15 maart 2019. Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen met dit formulier
 • persoonlijk bij Bureau Verkiezingen, tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs en stempas(sen) mee. In het Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen tijdens openingstijden van burgerzaken, uitgezonderd de donderdagavond, dan alleen op afspraak.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 20 maart 2019 in het buitenland en staat u ingeschreven in Brummen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

 • met een onderhandse volmacht;
 • met een schriftelijke volmacht.

Woont u in het buitenland en staat u niet meer in Nederland ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)? Dan heeft u geen stemrecht voor de Provinciale Statenverkiezing of de Waterschapsverkiezingen en kunt u niet stemmen.