Ga naar de inhoud

Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. U kunt daarvoor een Wob-verzoek bij ons indienen. Een Wob-verzoek richt u per brief aan de gemeente. Wilt u mondeling documenten aanvragen? Neem dan contact met ons op. Kijk voor informatie over het indienen van een Wob-verzoek op de website van de Rijksoverheid.