Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 6 oktober 2020

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1

Septembercirculaire 2020.
Voorstel:
1. Akkoord gaan met doorzenden van de raadsinformatiebrief met kenmerk Z050993/D339846 aan de gemeenteraad.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten).
 

2

Inrichten huis van de Omgevingswet gemeente Brummen. 
Voorstel:
1. De raad voor te stellen de notitie 'Opzetten en inrichten huis van de Omgevingswet gemeente Brummen' vast te stellen. 

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

3

Beslissing op bezwaar betreffende last onder dwangsom aan de eigenaar en huurder van een woning in verband met strijdige bewoning. 
Voorstel:
1. de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaarschriften ongegrond te verklaren; 
3. de verzoeken om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten).