Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 13 oktober 2020

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1

Grondverkoop ondergrond woningbouw voormalige Oecumenische school te Brummen.
Voorstel: 
1. De grond gelegen op de voormalige schoollocatie de Oecumenische school  te Brummen te verkopen.
2. Hiertoe de koopovereenkomst met registratienummer D340559 en de bijbehorende bijlagen met registratienummer D340560 aan te gaan.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

2

Herbenoeming leden van de commissie bezwaarschriften 2020.
Voorstel:
1. de heer mr. R. Oosterhof te herbenoemen als voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften tot 31 december 2024;
2. mevrouw mr. A. Bijlsma te herbenoemen als lid van de commissie voor de bezwaarschriften tot 31 december 2024;
3. mevrouw mr. M. Moeke te herbenoemen als lid van de commissie voor de bezwaarschriften tot 31 december 2024;
4. het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

3

Adviesnota beslissing op bezwaar betreffende besluit op onttrekking adres Soerense Zand Noord 10.
Voorstel:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering;

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten).