Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenijst 10 november 2020

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1

Intrekken diverse beleidsregels

De volgende beleidsregels intrekken:

Beleidsregel Krediethypotheek Participatiewet 2015 Brummen (INT14.3627) Beleidsregel Terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (INT14.3633) Beleidsregel Verhaal Participatiewet 2015 (INT14.3634).

Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 (INT14.3635) Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet 2015 (INT14.3626).

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2

Beleid zon en wind

1. De raad via bijgaande brief op de hoogte te stellen van de planning van het traject richting RES 1.0 en het gemeentelijke zon- en windbeleid.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3

Ziekteverzuimbeleid

1. De nota verzuimbeleid en het verzuimprotocol gemeente Brummen 2020 vast te stellen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)